Aalborg Kommune fik allerede i 2009 en henvendelse fra en tidligere elev, der anklagede omstridt kostskole for overgreb.

Det fremgår af en mail sendt fra kommunen til den tidligere elev, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Skoledirektør i Aalborg Kommune, Jakob Ryttersgaard, bekræfter sagen tilbage fra 2009:

»Der er en henvendelse. Den har været fra en tidligere elev, og de, der var ansat dengang, har besvaret den.«

31 forhenværende elever på Gravenshoved Kostskole er stået frem og har fortalt om gruopvækkende oplevelser fra deres tid på Gravnshoved Kostskole, der lå i Sønderjylland og lukkede i 1992.

Ifølge vidneudsagnene blev de tidligere elever – både piger og drenge – udsat for voldtægter, slag, skub, psykisk terror, ydmygelser, regulære tæsk, indespærring, mental nedbrydelse til særdeles grove tilfælde af seksuelle krænkelser og voldtægter.

Gravenshoved Kostskole var frem til lukningen ejet af Aalborg Kommune og Aalborg Amt. Stedet blev brugt til anbringelse af børn – dengang kaldet 'problembørn'.

Én af dem var Rene Vinding Christensen, hvis fulde beretning du kan læse her. Og på baggrund af hans – og de 30 andre indberetninger – har Aalborg Kommune nu meldt sagerne til Syd- og Sønderjyllands Politi.

Rene Vinding Christensen var selv elev i starten af 90'erne.
Rene Vinding Christensen var selv elev i starten af 90'erne.
Vis mere

Hvorfor der skulle 12 år – fra henvendelsen i 2009 til nu – før sagen blev meldt til politiet, kan Jakob Ryttergaard ikke besvare. Han var ikke ansat i kommunen på det tidspunkt.

»Vi har i hvert fald erfaret ved at dykke ned i sagen, at der har været den her henvendelse (fra 2009, red.). Den har man behandlet, svaret på, og så går der fra 2009 til 2021, hvor vi, som er ansatte i dag, modtager den her klage, og har haft møder med de talspersoner, som gruppen har valgt.«

På hvilket niveau er klagen behandlet?

»Den er behandlet på chefniveau.«

Har kommunen gjort nok?

»Jeg kan kun sige, at det, der er kommet ind nu, tager vi meget alvorligt, Og vi arbejder med det materiale, vi har modtaget nu. Så må undersøgelsen give en nærmere afdækning af, hvordan vi har forholdt os i givne situationer.«

Det vides ikke, hvad klagen specifikt er gået ud på. Men i svaret lyder det fra den daværende skolechef Lone Vestergaard:

»Det berør mig, at læse om de meget dårlige erfaringer og oplevelser på skolen, der fremgår af din mail. Gravenshoved Kostskole hørte i sin tid under Skoleforvaltningen og skolen har nu været lukket i en rum tid. Hvis vi i Skole- og kulturforvaltningen fremover modtager henvendelser fra elever på skolen, vil vi drøfte, om vi kan være behjælpelige.«

Skolechef Lone Vestergaard husker ikke i dag, den konkrete sagsbehandling omkring klagen.

»Men den sædvanlige praksis var jo, at der var en sagsbehandler på opgaven, som i samarbejde med forvaltningens jurister vurderede sagen, hvorefter vi så besvarede henvendelsen.«

B.T. har været i kontakt med flere tidligere elever, der fortæller, at de eller deres forældre har klaget over den behandling, som børnene på Gravenshoved Kostskole fik.