»Hvad var du kendt for som Hooligan-Kevin? For at være voldelig?« spurgte anklageren.

»Det er et sjovt spørgsmål,« nåede Kevin Adrian Werner at svare, før anklageren brød ind:

»Det her er ikke sjovt.«

Og sådan var der så meget, anklageren og den 29-årige tiltalte var uenige om på ankesagens anden retsdag, hvor sidstnævnte efter timers oplæsning af dombogen fra byretten fik lov at komme til orde.

Kevin Adrian Werner har ét mål med sin tilstedeværelse i Østre Landsret. Han vil frikendes. Frikendes i den sag, der i sommer skaffede ham en forvaringsdom, da han blev kendt skyldig i 51 forhold om voldtægter, vold og afpresning. Heriblandt 1300 overgreb.

Han nægter sig skyldig i det hele, og han er derfor – ikke overraskende – også helt uenig i anklagemyndighedens fremstilling af sagen.

Og det er ikke bare de store linjer. Det er også de helt små detaljer.

»Var det en rigtig gengivelse af din forklaring i byretten?« spurgte retsformanden således den tiltalte, efter anklageren havde læst de mange, mange sider i dombogen fra Glostrup op.

»Ikke helt, nej. Der er lige otte rettelser,« svarede han så, før han gik i gang med at remse op.

Det ene sted var der en misforståelse angående en adresse. Det andet sted var det et navn, der var noteret forkert. Det tredje sted var det spørgsmålet om, hvorvidt det var HA eller Satudarah, der støttede en bestemt hooliganfraktion i Brøndby, som retten havde fået galt i halsen.

Med stor nøjagtighed påpegede Kevin Adrian Werner, hvor i retsbogen der i hans optik var fejl.

En af de helt graverende – for ham – var et spørgsmål, der også kom til at fylde meget senere. Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt han var leder af hooligangruppen Brøndbys Hårde Drenge.

Så kan man spørge: Er det overhovedet vigtigt?

Svaret er ja.

For i Retten i Glostrup fandt man det nemlig bevist, at han udnyttede sin position til at groome de unge mænd, som han er tiltalt for at have forgrebet sig på.

I retten lød det, at det var en af flere måder, »hvorpå tiltalte på kalkuleret vis opbyggede og udnyttede en position i hooliganmiljøet og kulturen i hooliganmiljøet til at begå de seksuelle overgreb og fastholde flere af sine ofre i årelange overgrebsforløb.«

Kevin Adrian Werner er selvsagt også uenig i den udlægning.

Han fastholder, at han er offer for et komplot. At de unge mænd på opfordring fra bandefolk er gået sammen for at få ham ned med nakken. Han fastholder, at de lyver. Om stort set alt.

Den 29-årige hooliganleder.
Den 29-årige hooliganleder.
Vis mere

I byretten kritiserede han også anklageren for at have en forkert præmis. Og for kun at udvælge bevismateriale, der passede godt til det billede, som anklageren forsøgte at tegne af ham. 'Spin' kaldte Kevin Adrian Werner det.

»Nu gør du det samme som anklageren i byretten,« sagde han så tirsdag til anklageren i landsretten, der blev ved med at spørge til hans lederrolle.

»Jeg var ikke leder, jeg var toneangivende.«

»Hvad lægger du i toneangivende?« spurgte anklageren så.

»Byrettens præmis for min lederrolle var, at jeg ene og alene bestemte. At mit ord var lov. Det er ikke rigtigt.«

»Du skal lige besvare mit spørgsmål,« konstaterede anklageren, før Kevin Adrian Werner uddybede, at et toneangivende medlem »kan være en fremtrædende person, der har nogle ansvarspunkter«.

Igen og igen stod det klart, at de to ikke taler samme sprog.

Kevin Adrian Werner brød ind, når anklagemyndigheden stillede spørgsmål, for at rette ordvalg. Og modsat, når anklagemyndigheden ikke mente, at Kevin Adrian Werner besvarede de spørgsmål, han blev stillet.

Til sidst var det forsvarer Christina Schønsted, der måtte afbryde:

»Du stiller min klient spørgsmål, og han prøver at svare, men hver eneste gang bliver han afbrudt,« sagde hun, og kort efter fulgte retsformanden trop:

»Vi skal passe på. Det, vi skal høre, er supplerende spørgsmål,« sagde hun med henvisning til, at anklagemyndigheden kun skal stille spørgsmål, der ikke allerede er besvaret i byretten.

Torsdag fortsætter afhøringen af Kevin Adrian Werner, hvor han skal besvare – supplerende – spørgsmål om sagens kerne: De mange overgreb, han er tiltalt for at have begået.

I alt er der afsat 14 retsdage til sagen. Går alt efter planen, falder der dom i marts.