En sag om psykisk vold har ikke alene kostet en 46-årig mand en månedlang fængselsstraf. Han har undervejs også mistet sit job som sygeplejerske.

Det sidste før der overhovedet var faldet dom i sagen.

Det er der nu. Onsdag valgte en enig domsmandsret ved Retten i Hillerød at idømme manden fire måneders fængsel.

Nok fandt man ham ikke skyldig i samtlige beskrivelser i anklageskriftet, men man var over en bred kam enig med anklagemyndigheden i, at han gennem et år havde udsat sin nu ekskæreste for psykisk vold.

At han overvågede og kontrollerede hende. Kritiserede og anklagede hende.

Manden var ved retten tiltalt for blandt andet at have overvåget kvinden med gps-sporing samt for at have kritiseret hendes påklædning og krævet at læse hendes samtaler med andre igennem.

Noget, domsmandsretten altså fandt bevist.

Ligeledes blev det fundet bevist, at han havde forlangt, at kvinden ikke talte med sin søns far, hvis der ikke var andre til stede. Og at han havde beskyldt hende for utroskab og for at vise interesse for andre mænd.

Forsvarer Jan Aarup kaldte det »et forhold, der gik op og ned – og med betydelig, gensidig jalousi«.

Anklager Amalie Grønneberg kaldte det psykisk vold.

Selv forklarede kvinden i retten, at ekskæresten havde haft kontrol over hende nærmest døgnet rundt. Og at hun undervejs havde mistet sig selv.

»Til sidst kunne jeg slet ikke genkende mig selv. Jeg følte hele tiden, jeg skulle være på forkant med, hvad jeg gjorde og sagde. Jeg vidste aldrig, hvornår bomben sprang,« forklarede hun på første retsdag.

I alt to dage var der afsat til sagen, der blev indledt i starten af april, og hvis afslutning altså har været over en måned undervejs.

Da den nu dømte onsdag for sidste gang indtog vidneskranken for at fortælle om sine personlige forhold, fortalte han, at han i mellemtiden havde mistet sit job.

Hans nu tidligere arbejdsplads var efter sagens første dag blevet opmærksom på den. Og så blev han altså fyret.

Også selvom han nægtede sig skyldig.

Han erkendte i retten, at han kunne være jaloux og kontrollerende. Men at det i forholdet gik begge veje.

At forholdet måske var præget af mistro – men også kærlighedsfyldt.

Ikke desto mindre fandt retten altså, at forholdet var voldeligt. Psykisk, og også fysisk.

Den 46-årige blev således kendt skyldig i en januaraften sidste år at have slået sin ekskæreste.

Det var med baggrund i det tidligere pars særskilte forklaringer samt et lille uddrag af de omtrent 90.000 beskeder, der i løbet af det et år lange forhold blev udvekslet mellem dem, retten nåede frem til den dom.

Anklager Amalie Grønneberg havde proceret for, at den 46-årige skulle idømmes mellem seks og syv måneders fængsel. Dette for også at have slået kvindens søn.

Men selvom retten havde lagt øre til den timelange afhøring af drengen, vurderede man ikke, at der var tilstrækkeligt bevis for også at dømme manden for vold mod ham.

Ikke desto mindre var anklageren tilfreds med dommen.

»Jeg er tilfreds med, at retten dømmer en adfærd som denne som psykisk vold,« sagde hun umiddelbart efter domsafsigelsen.

Hun havde flere gange under retssagen henvist til, at det i Danmark er relativt nyt, at man kan blive dømt for psykisk vold.

Den lovgivning trådte først i kraft i april 2019.

»Det er klart, at sådanne sager lige skal finde deres leje, og jeg er glad for, at vi ligger over udgangspunktet på 60 dages fængsel,« lød det fra Amalie Grønneberg.

Forsvarer Jan Aarup havde, da retten havde sagt det foreløbigt sidste ord i sagen, ikke mange kommentarer.

Han og den nu dømte udbad sig betænkningstid. Tid til at overveje en eventuel anke til landsretten.