»De lange sagsbehandlingstider påvirker den enkelte borger, samfundet og tilliden til retssystemet.«

Så markant er meldingen nu fra Trine Poulsen, der som retspræsident ved Retten i Horsens er chef for dommerne. Og årsagen er denne:

Både sagsbunkerne og ventetiden hos landets byretter er steget kraftigt de seneste år.

Eksempelvis har voldsramte Steen Johannsen fået oplyst, at han først efter sommerferien kan forvente at få sin sag afgjort af en dommer ved netop Retten i Horsens.

Og ventetiden har en forklaring:

Trine Poulsen oplyser, at Retten i Horsens de sidste fem år har mistet 13,8 procent af arbejdsstyrken, samtidig med at sagsantallet er steget.

»Rigtig mange af de ansatte ved de danske domstole er blevet sparet væk. Nedskæringerne forlænger sagsbehandlingstiderne og forringer serviceniveauet,« siger hun.

TIP OS: Har du som offer eller gerningsmand oplevet den lange ventetid hos landets domstole? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk.

»De lange sagsbehandlingstider påvirker den enkelte borger, samfundet og tilliden til retssystemet,« lød det i januar fra Trine Poulsen, der som retspræsident ved Retten i Horsens er chef for dommerne. Årsagen var B.T.-historie om, at både sagsbunkerne og ventetiden hos landets byretter er steget kraftigt de seneste år. Foto: Domstole.dk
»De lange sagsbehandlingstider påvirker den enkelte borger, samfundet og tilliden til retssystemet,« lød det i januar fra Trine Poulsen, der som retspræsident ved Retten i Horsens er chef for dommerne. Årsagen var B.T.-historie om, at både sagsbunkerne og ventetiden hos landets byretter er steget kraftigt de seneste år. Foto: Domstole.dk
Vis mere

I starten af foråret skal politikerne lave et nyt forlig om politiets ressourcer.

Men allerede i finansloven sidste år vedtog regeringen, at politiets anklagemyndigheder skal have 50 millioner kroner ekstra.

»Anklagemyndigheden styrkes i den nye finanslov, hvilket er glædeligt og meget velfortjent. Men det hjælper ikke borgerne og samfundet med at få afsluttet sagerne, så længe domstolene ikke også tilføres ressourcer,« siger hun.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) erkender, at domstolene også er pressede.

»Når domstolene råber vagt i gevær og siger, at det er fint at hjælpe politiet og anklagemyndighederne, men at vi risikerer en flaskehals hos domstolene, så har de sådan set ret,« siger ministeren.

Han åbner for at få undersøgt, hvordan den kommende flerårsaftale for politiet også vedrører domstolene, så den samlede ventetid kan blive sat ned.

Justitsminister Nick Hækkerup (S). Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Justitsminister Nick Hækkerup (S). Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Foto: Ida Guldbæk Arentsen
Vis mere

»Når vi laver den aftale, er det min opfattelse, at vi er nødt til at forholde os til, hvilken effekt den har for domstolene. Skal der eventuelt også gøres noget der? Min ambition er jo, at vi får sagsbehandlingstiderne væsentligt ned, og de er jo en del af straffesagskæden,« siger Nick Hækkerup.

Trine Poulsen, når ministeren siger, at hans ambition er, at ventetiden falder inden for alle former for kriminalhttps://www.bt.dk/krimi/mary-kraenket-i-sit-sovevaerelse-maatte-vente-996-dage-paa-domitet, er det så også helt nødvendigt med flere ressourcer til domstolene?

»Ja, det er helt nødvendigt,« svarer hun og tilføjer:

»Vi har en fælles opgave på tværs af myndighederne, som handler om borgernes retsfølelse. Borgerne er ligeglade med, hvor i kæden det går galt, og hvis man politisk har en ambition om, at ventetiden skal falde inden for alle typer af kriminalitet, er det helt afgørende nødvendigt også at tilføre flere ressourcer til domstolene.«