Den 54-årige svensker Bengt Johan Reistad får 13 års fængsel for drabet på Eddie Karl Johan-Christensen.

Hans medtiltalte, en 47-årig mand, kan forlade retten som en fri mand.

Det har Vestre Landsret i Aalborg netop afgjort.

Den 47-årige fik ti måneders fængsel. Men da han allerede har afsonet sin straf under varetægtsfængslingen, kan han forlade retten som en fri mand.

Dermed lander Vestre Landsret på samme dom og straf, som Retten i Hjørring kom frem til i oktober sidste år.

Statsanklager Anders Dohn havde argumenteret for, at den 54-årige svensker skulle have 14 års fængsel. Han kalder drabet på Eddie Karl-Johan Christensen for »en likvidering«.

»Han bliver skudt ad flere omgange. Eddie overlever umiddelbart, men bliver skudt igen. Der er reelt set tale om en likvidering.«

Men det, fandt retten altså, ikke var tilfældet.

Det bestialske drab på Eddie Karl-Johan Christensen fandt sted i maj 2020.

Han blev skudt og brændt på et bålsted, og efterfølgende blev hans lig forsøgt bortskaffet i to olietønder, som blev forsøgt gemt af vejen.

Først i dagene efter blev resterne af Eddies lig fundet – i mere end 1.000 stykker.

De to tiltalte svenske statsborgere blev kort tid efter anholdt og sigtet i sagen. Det samme blev den medtiltaltes hustru, der senere blev frikendt, da bevisbyrden mod hende ikke var tilstrækkelig.

Om Eddie døde som følge af skuddene eller ilden, har retten ikke kunnet fastslå. Og det er til trods for en omfattende efterforskning, hvor sigtelserne mod de to svenskere ændrede sig til tiltaler.

Begge de to tiltalte er svenske statsborgere, og derfor gik Anders Dohn også efter, at de to mænd skulle udvises af Danmark. Den 47-årige i et år, mens den 54-årige skulle udvises fra Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Men det var retten ikke enig i. Bengt Johan Reistad er udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig, men den 47-årige kan frit rejse ind i Danmark, hvis han vil.

Hans forsvarer, Jens Christian Christensen, fortalte dog i retten, at den 47-årige agter at flytte til England.

»Han vil rejse til England og søge job og være der resten af sit liv,« siger han om sin klient, der tidligere har boet i England sammen med sin britiske kone.