Mads Øland har valgt at trække sig fra sin stilling som direktør i foreningen DEF-sport.

Opsigelsen sker som en direkte konsekvens af sagen om spillerforeningens ageren som agentur for individuelle spillere. Her kunne B.T. i sidste uge fortælle, hvordan centrale kilder hos turneringsarrangørerne ESL og Flashpoint var parate til at rive alle former for aftaler i stykker med den internationale topboss og hans globale spillerforening.

Det skyldes utilfredshed med at samarbejde med en spillerforening, der ifølge dem også har kommercielle interesser, og hvor centrale aktører både havde stillinger i spillerforeningen og DEF-Sport, der udfører agentaktiviteter.

Men det slutter nu.

CSPPA oplyser på Twitter, at Mads Øland trækker sig fra sin post som direktør i DEF-Sport ved udgangen af august, og dermed vil ingen hos spillerforeningen være involveret i agentaktiviteter.

Han fortsætter dog som direktør i spillerforeningen CSPPA.

'Efter grundig overvejelse har Mads Øland besluttet at trække sig fra sin ubetalte post hos Dansk Elitesportsudøveres Forening. Dette betyder, at ingen CSPPA-medarbejdere vil være involveret i agenturaktiviteter i Danske Elitesportsudøveres Forening eller andre steder efter august.'

Foreningen skriver videre, at den har besluttet ikke at tilbyde agentydelser, men man vil dog fortsat støtte sine medlemmer, på lige fod med hvad andre spillerforeninger tilbyder.

Det betyder, at spillere fortsat kan blive rådgivet i forbindelse med forhandling af kontrakter og individuelle sponsoraftaler.

CSPPA skriver også, at årsagen til den problematiske sag i høj grad er, at der på verdensplan er meget forskelligt syn på, hvad en spillerforening kan og bør tilbyde sine medlemmer.

'Selvom vi anerkender den forvirring, der er blevet skabt, vil vi gerne fremhæve, at opfattelsen af, hvad en spillerforening kan og bør gøre for at hjælpe sine spillere, varierer betydeligt på tværs af verden. Dette skaber særlige udfordringer for en spillerforening, der opererer globalt såsom CSPPA, men vi gør vores bedste for at overkomme disse udfordringer.'

I forbindelse med B.T.s historie, hvor flere holdejere fra nogle af verdens største hold udtrykte deres kritik, sagde Mads Øland blandt andet:

»Vi går i dialog med de hold og turneringsarrangører, der nu udtrykker kritik af den rådgivning, som henholdsvis DEF-Sport og CSPPA tilbyder sine medlemmer. Både DEF-Sport og CSPPA er spillerdrevne organisationer, hvor der sidder spillerrepræsentanter i bestyrelserne. Så i sidste ende er det op til spillerne at beslutte, om der skal ske ændringer i forhold til den rådgivning, som vi yder medlemmerne.«

»Nu vil vi lytte til holdene og arrangørerne i branchen, og så må vi se på, hvordan vi kan indrette os bedst. Vi ønsker et godt samarbejde med både hold og arrangører.«