Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. - Skriv til: btdebat@bt.dk

Som sexrådgiver oplever jeg, at flere mennesker har en irrationel frygt for at blive smittet med hiv, og det skyldes bl.a. en kæmpe mangel på viden om virus. Jeg har eksempelvis talt med flere, som ikke ønsker at kysse eller dele håndklæde med hiv-positive grundet frygten for smitte. Og jeg har talt med andre, som har en forestilling om, at der er risiko for hiv-smitte, hvis man sætter sig på et toiletbræt på et offentligt toilet.

Der er ingen tvivl om, at man skal tage sig i agt for diverse bakterier og vira, når man f.eks. benytter sig af toiletterne på Roskilde Festival – men hiv er ikke en af dem. Øjeblikkeligt må jeg aflive disse myter og forklare, at hiv hverken smitter gennem spyt eller sved.

De voldsomme billeder fra 80'erne og 90’erne, hvor hiv/aids-epidemien brød ud, er indprentet i flere danskeres bevidsthed. Selvom behandlingsmulighederne for hiv har rykket sig gevaldigt, er det, som om fleres tilgang er forblevet den samme som for 30-40 år siden. Hiv er til stadighed et tabubelagt emne, som bærer præg af virkelighedsfjerne myter og fordomme blandt befolkningen. Der tales for lidt om hiv, hvilket bl.a. har ført til, at den viden, der er på området, ikke bliver delt.

Som resultat heraf har man blot at forholde sig til 'de gamle fortællinger' om folk, der lever med sygdommen. Disse fortællinger er ikke harmløse - i hvert fald ikke for mange hiv-positive, som desværre endnu udsættes for stigma. Som sexrådgiver ved jeg f.eks., at flere udelukkende forbinder hiv-smitte med promiskuitet og tøjleløs, seksuel adfærd, men man behøver ikke at være sexsælger eller have mange sexpartnere for at blive smittet med hiv.

Flere lever videre med negative fordomme i bagagen i en sådan grad, at det har ført til afstandtagen fra hiv-positive. Netop af denne årsag frygter flere smittede at åbne op om sygdommen: I håb om at manøvrere uden om fordommene og undgå at blive stemplet som værende 'løs på tråden' eller 'ham/hende, de andre ikke må lege med', må de holde kortene tæt ind til sig.

Velbehandlede personer, som lever med hiv, opnår i dag så lavt et virustal, at det ikke kan detekteres i blodet. Ved ubeskyttet samleje med en velbehandlet hiv-positiv, vurderes smitterisikoen til at være lig nul. Selv i forbindelse med graviditet, fødsel og amning har hiv-behandling nu reduceret smitterisikoen til under en procent fra mor til barn.

Endvidere er den medicinske behandling i dag så effektiv, at der oftest er meget få bivirkninger. Velbehandlede personer, som lever med sygdommen, vurderer, at deres fysiske helbred er på linje med resten af den danske befolknings, hvilket vidner om, at hiv udgør en væsentlig lavere, sundhedsmæssig trussel end nogensinde før.

Marko Pogacar, sexrådgiver Vis mere

Jeg vil påpege, at præsentationen af ovenstående fakta ikke skal tolkes som en opfordring til at boykotte kondomet og have ubeskyttet sex med den første og bedste. Hiv er ikke er den eneste sexsygdom, der findes, og vi ikke kommer udenom, at hiv stadig er en kronisk sygdom, som kræver et livslangt behandlingsforløb. Ovenstående er derimod et forsøg på at skabe et nyt, tidssvarende billede af livsbetingelser og smitterisici i forbindelse med hiv.

Når jeg, som sexrådgiver, taler med dybt ulykkelige personer, som er smittet med hiv, har det oftest at gøre med problematikker af psykosocial snarere end fysisk karakter. Jeg har f.eks. talt med flere, som har oplevet, at kolleger, venner eller familiemedlemmer har taget afstand, efter at de har åbnet op om hiv-status.

Vi må i højere grad bringe hiv som samtaleemne ind i den offentlige debat for at opdatere vores forståelse af sygdommen. Vi er nødt til at gøre op med stigma, så flere hiv-positive tør at tale om livet med hiv. Kun på denne måde kan vi udrydde myterne og de negative fordomme, der forpester det danske samfund. Lige nu er danskernes forståelse af hiv nemlig et større problem end sygdommen selv.