Socialdemokratiet vil have en strammere kontrol med det undervisningsmateriale, virksomheder stiller gratis til rådighed i folkeskolen.

Det meddelte partiet for nylig som reaktion på, at Danske Bank tilbyder online-spillet 'Pengeby' til landets skoler.

Men er det virkelig de materialer, virksomhederne stiller til rådighed, der er det største problem?

Det er muligt, der har været problemer med forkerte eller fordrejede oplysninger i 'Pengeby'. I så fald har de bare aldrig været så store, at de dukker op, hvis man spørger Google.

Faktisk viser en søgning det modsatte. Den 12. januar 2013 blev spillet anmeldt på 3F's hjemmeside. Og der blev det rost for sine konservative dyder. Det, man lærer, er ikke at låne penge og bære sig uansvarligt ad. Men det modsatte: at lægge budget og spare op.

Anderledes alvorligt ser det ud, når man retter blikket mod de undervisningsmaterialer, skolerne frivilligt anskaffer, og dem, der stilles til rådighed af såkaldte ngo'er (forkortelse for 'non-governmental organisation', private foreninger, der arbejder for at fremme gode sager af den ene eller den anden slags).

I 2012 kunne tv-programmet 'Detektor' afsløre, at 14 ud af 15 skolebøger viderebragte den myte, at Columbus afslørede, at Jorden var rund.

Det gjorde han ikke. Alle (ud)dannede mennesker i Europa havde nemlig siden oldtidens grækere vidst, at den havde form som en kugle. Det, Columbus var uenig med det spanske admiralitet om, var, hvor langt der var til Indien.

Og her havde overkommandoen for den spanske flåde faktisk bedre fat i realiteterne end Columbus. Havde han ikke ramt et ukendt kontinent, var skibene løbet tør for forsyninger, inden de havde nået Indien.

Men det bliver værre. For nogle år siden måtte Folketingets Oplysning og Undervisningsministeriet i fællesskab rette en quiz, der skulle bruges op til skolevalget. Her var det lykkedes for en interesseorganisation at smugle den fejlagtige påstand ind i quizzen som et faktum, at landbrugets sprøjtemidler siver ned i grundvandet og optages i kroppen, når man spiser og drikker.

Det gør godkendte pesticider ikke – for hvis de gjorde, var de aldrig nogensinde blevet godkendt af myndighederne. Og i denne uge har den så været gal igen. I et spil Bezzerwisser, der var sendt ud til 2500 skoleklasser for at undervise i FN's verdensmål, fremgik det, at de otte rigeste mennesker i verden ejer halvdelen af verdens formue.

Det gør de overhovedet ikke. De otte rigeste mennesker i verden ejer 0,2 procent af verdens formue, hvad der er noget ganske andet: to tusindedele.Det frygtelige er, at vi ved, hvor løgnen kommer fra: Den venstreorienterede forening Oxfam IBIS, der i begyndelsen af hvert år udsender nogenlunde den samme fake news-historie om størrelsen på den formue, der tilhører verdens rigeste mennesker.

Oxfam IBIS har indsendt en berigtigelse til de ovenstående tre afsnit, da Bezzerwizzer havde brugt en formulering på kortet i spillet, som er en anden formulering, end den Oxfam IBIS bruger i deres rapport. Det har Bezzerwizzer selv erkendt i denne artikel i Berlingske. Berigtigelsen kan læses i bunden efter dette indlæg. (red.)

Både børn og forældre har et krav på, at der ikke i folkeskolens undervisning videregives oplysninger, der er misvisende, halve sandheder eller lodret løgn. En skole skal være et sted, hvor børn stifter bekendtskab med den bedste og mest pålidelige viden, der til hver en tid står til rådighed.

Og kun stifter bekendtskab med manipulation og fake news i den hensigt at lære, hvor man skal være på vagt, og hvordan det kan afsløres.

Socialdemokratiet har lidt ret i, at kvalitetssikringen af undervisningsmidler kunne være bedre. Men den mest effektive vej frem synes at være, at man trak ngo'erne i statsstøtte, hver gang de bevidst og mod bedre vidende plantede en løgn i et undervisningsmateriale.

Berigtigelse indsendt af Oxfam IBIS:

I sin klumme skriver Henrik Dahl, at citat; 'Det frygtelige er, at vi ved, hvor løgnen kommer fra, den venstreorienterede forening Oxfam IBIS.' Dette udsagn er forkert. Fejlen på det omtalte spilkort er alene skrevet af Bezzerwizzer, som har erkendt, at fejlen er begået af Bezzerwizzer.

Rapporten fra Oxfam IBIS i 2017, som spørgsmålet i Bezzerwizzer byggede på, sagde, at otte mænd ejede det samme som den fattigste halvdel af verdens befolkning. Bezzerwizzer kom ved en fejl til at skrive, at de otte mænd ejer halvdelen af verdens samlede formue – det er noget ganske andet og forkert.