Her og nu er hjælpepakker nødvendige redningskranse, men hullerne i skibet skal repareres med langtidsholdbare løsninger.

Inden sommerferien bør Folketinget samles om en gennemgribende reform af voksenuddannelse for både ufaglærte, faglærte og kort-mellemuddannede.

Vi skal flytte og løfte mennesker gennem uddannelse. Frem med rulletrapper og væk med snubletråde. Krisen er rigtig træls, men den giver også muligheder. Det kræver, at vi opfører os snusfornuftigt, for nu skal vi have gang i voksen- og efteruddannelse. Både arbejdsløse og ansatte i virksomhederne skal stå stærkere efter krisen.

Det er en investering, at Danmark kommer hurtigt og klogere videre. Mange ting vil være anderledes i fremtiden, og den, der tilpasser sig, overlever.

Opkvalificering, omskoling og sporskifte giver lønmodtagerne flere individuelle valgmuligheder og ofte bedre løn, virksomhederne bliver mere fleksible, og samfundet bygger på et stærkere fundament.

Sæt dog de ledige fri til at uddanne sig, når arbejdsløsheden buldrer derudad. Mange mennesker får i disse uger et dagpengekort i stedet for en lønseddel.

Tiden kan bruges til at erstatte dagpengekortet med et diplom for efteruddannelse. Lettere og bedre vilkår for voksenlærlinge vil også være løsningen for en del mennesker og virksomheder.

Væk med snærende bureaukratiske bånd, som f.eks. at man skal være ledig i fem uger for at komme i gang med uddannelse, og så kun af seks ugers varighed. Det er jo bare for dumt.

Hvis vi i stedet tilbyder 32 ugers uddannelse, vil det virkelig rykke i stedet for den nuværende uforståelige lave grænse. Sammen med fornyede og forbedrede muligheder for jobrotation giver det muligheder for mange.

Vi skal friste og lokke flere i gang, og det kræver, at voksen- og efteruddannelse skal foregå på rimelige vilkår. Vi kan kalde det 'voksen-SU', hvor dagpenge er fundamentet.

Til uddannelser inden for områder med særligt efterspurgte kvalifikationer betales 125 procent dagpenge.

Arbejdsløse, som tager efteruddannelse, spiser ikke af dagpengeperioden, for uret sættes i stå. Dagpengeperioden skal forlænges med samme antal uger, som uddannelsen tager.

Overalt i landet skal virksomhederne gå i gang med at planlægge uddannelse for deres ansatte, og staten skal sammen med fagforbund og arbejdsgivere gøre det økonomisk fristende. Efteruddannelse skal også være snildt, enkelt og overskueligt for alle parter.

Nye og bedre regler om økonomisk støtte skal spille effektivt sammen med de eksisterende kompetencefonde. Opkvalificering og uddannelse styrker virksomhedernes konkurrenceevne.

Voksenuddannelse er ikke kun for faglærte og ufaglærte og skal ikke kun foregå på erhvervsskoler og AMU-centre. Mange med kort mellemlang uddannelse bag sig skal også videre med flere muligheder på akademi og diplomniveau.

En visionær reform, som løfter lønmodtagere i titusindvis, gør Danmark klar til at sejle gennem fremtidige storme.