Et stort og rungende spørgsmål trænger sig efterhånden på:

Hvad er målet for vores mange restriktioner i forbindelse med corona?

Hvad styrer vi efter? Hvilke tal skal vi som borgere lede efter, så vi ved, at om lidt er målet nået, og at vi kan vende tilbage til normale tilstande?

Lige nu er det tåget og uklart. Det er uholdbart.

Da Mette Frederiksen lukkede Danmark helt ned – på trods af sundhedsmyndighedernes anbefaling om det modsatte – var sundhedsminister Magnus Heunicke med på fløjen. Han introducerede skiltet 'flatten the curve', der skulle illustrere, at vi IKKE måtte få for mange smittede på én gang, for ellers ville sundhedssystemet bryde sammen.

Der blev mobiliseret i sundhedsvæsenet, oprettet særlige corona-afsnit, og alle ældre læger og sygeplejersker skulle henvende sig til tjeneste – cirka 20.000 gjorde sig klar.

Det var som bekendt en overreaktion. Til dato er der omkommet 623 danskere, alle en tragedie, men ikke et antal, der har truet vores sundhedssystem. Der er i dag 21 indlagte, heraf tre på intensiv. De særlige corona-afsnit er nu nedlagt.

Vi har ikke på noget tidspunkt været i nærheden af den truende høje kurve. Det er selvfølgelig let at se i bakspejlet, for ingen kendte fremtiden.

Heunickes 'flatten the curve' var ét mål. Det var forståeligt, og det var blandt andet derfor, at danskerne opførte sig eksemplarisk – sprittede af med afstand.

Men hvad sigter vi efter i dag? Hvornår er regeringen tilfreds?

Det er helt nødvendigt med et tydeligt og forståeligt mål, for ellers smuldrer opbakningen – og den er i gang.

Hver dag bliver skole- og gymnasieklasser sendt hjem i karantæne, nogle med fjernundervisning, andre bare sendt hjem i karantæne.

Mandag strejkede gymnasieelever i Aarhus for at komme i skole. De har været sendt hjem i flere uger og skal ikke komme på skolen igen før september. De ønsker ikke at gå derhjemme, for begrundelsen er 'noller', som de selv siger.

De kan drikke øl til klokken to om natten, men ikke møde op på gymnasiet.

Det er ikke uden omkostninger at sende eleverne hjem. Erfaringerne viser allerede nu, at der er stor social og faglig slagside ved de hårde restriktioner. Eleverne fra de dårligst stillede hjem dropper ud.

For få uger siden oplevede Aarhus et stigende antal coronatilfælde, men allerede nu er det håndteret.

Smittetallet blev tirsdag opgjort til 0,8 og dermed er smitten igen på vej ned.

På B.T kan du hver dag se, hvor mange der bliver smittede – også i forhold til antallet af testede. Det er under én procent.

Der er styr på det!

Så kære Magnus Henuicke, hvornår er vi i mål?

Det er vel ikke meningen, at vi skal bevæge os rundt med mundbind på hele tiden.

Det er vel meningen, at vi skal på stadion og se fodbold sammen med vennerne. Det er vel meningen, at vi skal til koncert eller dans. Det er vel meningen, at vi skal have helt normale tilstande igen.

Magnus Heunicke kan ikke blive ved med at dele skulderklap ud til den danske befolkning, som han gør på de fleste pressemøder. Vi er gode til at holde retning og gå i flok.

Nu skal han levere et mål for, hvornår det er slut.