Den hårdt prøvede tv-baronesse Caroline Fleming, der tidligere på året mistede sin far, har nu så store økonomiske problemer med familiens slot, at en ekspert kalder det 'bekymrende'.

Det har været i familiens eje i årevis og har været centrum for både bryllupper, runde fødselsdage og begravelser. Men selv om der er mange goder ved det smukke Valdemars Slot på Sydfyn, så er slottet også lidt af en økonomisk klods om benet for Caroline Fleming og hendes familie. Pengene fosser nemlig i bogstavelig forstand ud af det gamle slot, der har været i familiens eje gennem 400 år.

Det seneste regnskab for selskabet Valdemars Slot Gods A/S, der netop er blevet offentliggjort, viser, at slottet sidste år havde et underskud på 6,8 millioner kroner efter skat, hvilket er 2,3 millioner kroner mere end det underskud, slottet inkasserede sidste år.

Dermed har slottet en negativ egenkapital på over 11 millioner kroner og en samlet gæld på 94,5 millioner kroner. Slottets bygninger samt dets andre værdier er vurderet til 83,3 millioner kroner.

Caroline Fleming har tidligere flere gange fortalt om slottets økonomiske problemer.

»Jeg håber virkelig, og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for, at mine børns børnebørn også kan stå her. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Men det er en meget stejl bakke at klatre,« sagde hun i et TV 2-program om hendes liv på slottet i 2016.

Ifølge professor på Institut for økonomi og ledelse på Aalborg Universitet, Anders Drejer, er situationen nu så alvorligt, at han kalder den 'bekymrende'. Han mener især, at udgifterne er problematiske.

»Personaleomkostningerne er væsentlig større, end det som omsætning og bruttofortjeneste retfærdiggør«, siger han.

Økonomien er ikke en bedste på Valdemars Slot, der kæmper med underskud efter underskud.
Økonomien er ikke en bedste på Valdemars Slot, der kæmper med underskud efter underskud. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen
Vis mere

I regnskabet indgår der også flere formuleringer, som fremkalder panderynker hos professoren.

I januar beskrev BT, hvordan Caroline Fleming og hendes far tilsyneladende var så uenige med resten af bestyrelsen om nogle renteudgifter på 750.000 kroner, at de havde lavet et særligt ’tillæg til selskabets ledelsespåtegning’. Det tillæg er ikke er med i det nye regnskab, men ifølge ledelsen er der stor usikkerhed om slottets fremtid:

'Selskabets fortsatte drift er forbundet med en vis usikkerhed, men det er ledelsens vurdering at, der er opnået tilsagn om de nødvendige kreditfaciliteter', står der i regnskabet.

Og det er bestemt ikke en normal formulering ifølge Anders Drejer .

»Enten så har man en aftale, eller også har man ikke. Hvis ikke du har en aftale, så regner du ikke med det. Hvis man vurderer noget, så er det normalt ikke noget, man har lyst til at skrive i et regnskab,« siger han.

Valdemars Slots fortsatte drift er afhængig af det lån, som man ’vurderer’, man kan få. Skulle pengene alligevel ikke komme, får man et meget stort problem.

»I samme sekund, der ikke er nogen, der vil komme med de lovede penge, så er det her et fallitbo«, siger Anders Drejer, der også peger på, at det er bekymrende, at der tilsyneladende ikke er nogen fremtidig strategi for slottet:

»Der er ingen planer om at åbne en temapark eller en forlystelsespark eller noget helt tredje - eller leje værelser ud. Der er ikke rigtigt noget«, siger han.

Caroline Fleming, der er født baronesse Caroline Iuel-Brockdorff, overtog oprindeligt slottet fra sin far, den nu afdøde lensbaron Niels Iuel-Brockdorff i 2003. Det skete kort efter, at hun blev borgerligt gift med den engelske rigmand Rory Fleming, hvor hun også samtidig mistede sin adelige titel. Efter skilsmissen fra Rory Fleming overlod Caroline Fleming dog atter det svært rentable slot til sin far. Sidenhen er ejerskabet overgået til Caroline Flemings nu 12-årige søn, Alexander.

Rory Fleming, der er far til Alexander samt Caroline Flemings datter, Josephine, er ligesom Caroline Fleming med i slottets bestyrelse, og det formodes, at han er en af de pengestærke personer, der yder lån til slottet.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming, men hendes presseagent Jesper Thomsen oplyser, at hun ikke vil svare på spørgsmål om slottets økonomi. Caroline Flemings stedmor, enke-lensbaronesse Molise Iuel-Brockdorff, ønsker heller ikke at udtale sig om Valdemars Slot.