Diskrimination

Wikipedia om Diskrimination

Diskrimination betyder forskelsbehandling mod eller imod en person eller en gruppe på baggrund af en forudindtaget holdning til dem er baseret på visse karakteristika. Det kan være positiv adfærd rettet mod en bestemt gruppe (fx positiv særbehandling), kan det være en negativ adfærd rettet mod en bestemt gruppe (fx udelukkelse). Sidstnævnte er de mere almindelige betydning.