Lyt til artiklen

I ugevis har forskere, medier – og tusindvis af nysgerrige danskere ventet på det.

Offentliggørelsen af resultaterne fra det store danske forskningsstudie om mundbinds effekt – eller måske manglen på samme. Men vi må nok væbne os med yderligere tålmodighed.

Mindst tre af verdens førende medicinske tidsskrifter – The Lancet, The New England Journal of Medicine samt den amerikanske lægeforenings tidsskrift JAMA – har afvist studiet, skriver Berlingske.

Hvorfor tidsskrifterne har afvist studiet, vil forskerne bag ikke ud med.

Og studiets konklusioner vil de heller ikke røbe.

Men i søndags nærmede en af forskerne bag studiet sig måske et svar på, hvorfor det ikke er blevet udgivet endnu.

Den tidligere New York Times-journalist Alex Berenson spurgte i en mail professor på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling Thomas Lars Benfield om, hvornår resultaterne bliver offentliggjort.

»Så snart et tidsskrift er modigt nok til at acceptere studiet,« lød Benfields svar.

Over for Berlingske fortæller Thomas Benfield, at citatet, som Berenson har delt på Twitter, er taget en smule uden for kontekst.

En af de andre forskere bag det med spænding imødesete studie – professor, dr. med. og overlæge ved forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital, Christian Torp-Pedersen – fortæller til Berlingske, at han nok havde givet et svar i stil med Benfields på journalistens spørgsmål. Direkte adspurgt om det skyldes, at resultatet i nogles øjne kan opfattes som kontroversielt, lyder svaret:

»Sådan vil jeg også tolke det.«

Præcis hvad det kontroversielle består i, ønsker han ikke at uddybe.

Det danske forskningsstudie er den hidtil største undersøgelse af, om brugen af mundbind i det offentlige rum beskytter os mod coronasmitte. På verdensplan vel at mærke.

I løbet af undersøgelsen – som startede i april – bar halvdelen af de 6.000 deltagende forsøgspersoner mundbind i en måned, mens den anden halvdel ikke gjorde.

Fordelingen blev afgjort ved lodtrækning. Og ved forsøgsperiodens slutning blev alle 6.000 testet for coronavirus.

Det er forskere fra fire hospitaler i hovedstadsområdet, der står bag undersøgelsen, som har fået økonomisk støtte fra to fonde bag Salling Group.

Forskerne bag studiet har kendt resultatet i flere måneder, og ifølge studiets talsmand og hovedforfatter, professor i kardiologi og overlæge ved Rigshospitalet Henning Bundgaard haster det med offentliggørelsen, blandet andet fordi det vil klæde myndighederne bedre på til at træffe beslutninger om krav til brug af mundbind.

Alligevel afviser de danske forskere at publicere deres resultater uden om et lægefagligt tidsskrift.

»Videnskab er ikke endeligt, og resultaterne er ikke endelige, før andre eksperter ude i verden har set på de samme data, som vi har, og når frem til de samme konklusioner. Man konkluderer først, når den uafhængige vurdering er afsluttet,« har Henning Bundgaard tidligere sagt til B.T.

»Ofte justerer man fortolkningen af data en hel del, og det vil være uheldigt bagefter at skulle justere præmisserne for en konklusion. Hvis det er et område med ekstrem stor bevågenhed, som det her, vil det være SÅ forkert og ærgerligt at komme ud med signalforvirring om, hvad konklusionen egentlig er,« fortsatte han.