»Vi er bekymrede.«

Sådan starter tre amerikanske forskere et bekymringsbrev - et såkaldt letter of concern - som de har sendt til Danish Medical Journal, der er den engelsksprogede udgave af Ugeskrift for Læger.

Bekymringen er rettet mod et meget omtalt dansk studie, der skulle undersøge effekten af mundbind ude i samfundet. Studiet har været undervejs siden maj og er med 6000 deltagere verdens første store videnskabelige lodtrækningsstudie, der undersøger effekten af mundbind.

Studiet er endnu ikke publiceret, men forsøgsdesignet, det det vil sige den metode og forsøgsopstilling, forskerne har brugt, er frit tilgængelig. Og det er netop designet de amerikanske forsker retter deres kritik imod.

Det skriver Videnskab.dk.

Det er dybt usædvanligt, at tre forskere fra den anden side af Atlanten er gået til tasterne for at dele deres bekymringer om et upubliceret dansk studie til et dansk tidsskrift, fortæller Karsten Juhl Jørgensen, der er overlæge og forsker i forskningsmetoder, til Videnskab.dk:

»Det fortæller mest af alt, hvor ophedet den her diskussion er. Det er jo nærmest umuligt at have en almindelig samtale om brug af masker,« lyder det fra overlægen, der også er konstitueret direktør for Nordisk Cochrane Center ved Rigshospitalet.

Helt overordnet mener de amerikanske forskere, at designet i det danske mundbinds-studie ikke lever op til det, forskerne bag gerne vil undersøge.

Målet med studiet er at undersøge, om ansigtsmasker beskytter bæreren af masken mod SARS-CoV-2-infektion og finde beviser, som myndigheder på tværs af kloden kan give anbefalinger ud fra.

»Vi mener, at studiets design er uegnet til at opnå de erklærede mål,« skriver amerikanerne i brevet til Danish Medical Journal, hvor de ligeledes vurderer, at designet er for »svagt« til at besvare forskernes spørgsmål, og studiet er designet på en måde, så der er forudindtagethed mod ikke at vise en effekt.

»For de fleste beslutningstagere vil ingen eller en meget lille effekt blive misfortolket til, at masker er ineffektive. Men en mere korrekt fortolkning er, at dette studie ikke kan informere om fordelen (eller mangel på samme) ved at bruge masker uden for sundhedsvæsenet,« advarer forskerne.

Karsten Juhl Jørgensen har kigget på forskernes kritik, og han mener ligeledes, at der er stor risiko for, at resultaterne vil kunne misbruges. Til gengæld mener han ikke, at der er noget i kritikken, der direkte diskvalificerer studiet.

»De ting, de påpeger i letteret (bekymringsbrevet, red.), er helt almindelige begrænsninger ved et studie, som forfatterne udmærket er klar over, og som de selv beskriver,« lyder det fra Karsten Juhl Jørgensen, der dog tvivler på, at studiet kan leve op til al opmærksomheden.

De amerikanske forskere fremhæver helt konkret fire svagheder ved det danske studies design. Et af kritikpunkterne retter sig mod, hvorvidt forsøgsdeltagerne faktisk bærer mundbind, da det i en vis grad er deltagernes eget ansvar at benytte de tilsendte mundbind.

Overlæge og professor på Rigshospitalet Henning Bundgaard, der er en af flere forskere bag det nye mundbinds-studie, afviser kritikken fra de amerikanske forskere.

Han mener ikke, at deres forsøgsdesign er svagt, men at det er »super stærkt«. Konkret afviser han kritikken af, at de ikke har kunne følge med i, om deltagerne rent faktisk har brugt mundbind eller ej.

»Vi instruerede deltagerne i projektet i brug af mundbind, vi sendte alle de mundbind, som deltagerne havde brug for helt gratis til deres hjem-adresse, vi brugte høj-kvalitetsmundbind med en filtreringsevne på 98 procent, og under forsøget sendte vi hver uge en 'påmindelse' om at bruge maskerne - og spurgte om deltagerne brugte maskerne. Jeg kender ikke til, at nogen tidligere har gjort det så grundigt,« siger Henning Bundgaard.

Henning Bundgaard understreger, at studiet ikke kommer til at give det endelige svar på, om det er en god ide at anbefale mundbind eller ej.

»Studiet bidrager til den samlede evidens. Når myndighederne vurderer, hvad der skal anbefales, kigger man jo på den samlede evidens, ikke bare på et enkelt studie. Der er mange andre mindre studier, og studier fra andre virusser, som også indgår i evidensgrundlaget,« lyder det fra overlægen til Videnskab.dk.

Andre artikler fra Videnskab.dk

Dansk forsøg med mundbind er endt i stormvejr

»Corona-nedlukninger var nytteløse,« hævder dansk økonom - flere forskere er uenige

Kan mundbind hjælpe til at opbygge immunitet mod COVID-19?