Vi har netop sagt farvel til en historisk måned.

Med en gennemsnitstemperatur på 5,5 grader blev januar 2020 den varmeste januar, DMI har målt, siden de begyndte deres målinger i 1873.

Med den nuværende udvikling i temperaturerne er det meget sandsynligt, at rekorden bliver slået igen. Og det kan føre til, at vores vante forestilling om en vinter med frost og sne skal pakkes væk.

Det vurderer Rasmus Anker Pedersen, klimaforsker ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

»Tager vi udgangspunkt i, at vi fortsætter med den høje udledning af CO2 som hidtil, kan vi i slutningen af århundredet have en vinter, der i gennemsnit er op til fire grader varmere end nu,« siger Rasmus Anker Pedersen.

Han påpeger, at der er tale om et gennemsnit, og at der derfor vil være udsving. Trods den globale opvarmning vil man se en blanding af kolde og varme vintre.

Men på grund af den generelle temperaturstigning vil de kolde vintre være 'mindre kolde', end de historisk set har været. Og de varme vintre vil blive varmere.

»At gennemsnittet er fire grader varmere, gør, at det bliver mindre sandsynligt med sne og frost generelt,« siger Rasmus Anker Pedersen.

Det kræver derfor en omfattende grøn omstilling på verdensplan for at reducere udslippet af drivhusgasser tilstrækkeligt, hvis det scenarie skal modvirkes.

Den historisk varme januar kan ikke isoleret set tilskrives klimaforandringerne.

Men fordi DMI har set på udviklingen i temperaturen over årtier, kan de påvise en markant stigning i gennemsnitstemperaturen.

Sammenligner man temperaturen fra 1990-2020 med de foregående 30 år fra 1961-1990, kan man se en generel opvarmning på 1,6 grader.

Januars varme vejr skriver sig derfor ind i belægget for en global opvarmning.

Ligesom vi kan forvente mindre sne og frost i fremtiden, har det varme vintervejr allerede påvirket naturen og dyrelivet i år.

For nylig beskrev vi her i B.T, hvordan naturvejlederen Morten D.D. Hansen har oplevet en lang række forårsdyr og fænomener begynde allerede i januar.

F.eks. så han lærkerne flyve nordpå igen, som om det var forår. Mariehøns og edderkopper er begyndt at krible rundt i haverne, og pindsvinene, der normalt først kommer ud af deres dvale i marts eller april, er allerede i færd med at blive kørt over på landevejene.