Den globale opvarmning stikker dybere end hidtil antaget, og det får alvorlige konsekvenser.

For det er for sent at stoppe udviklingen.

I et nyt studie, der netop er blevet udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change, advarer adskillige forskere om, at klimaforandringerne påvirker livet i havet, ikke alene ved havoverfladen, men også i det dybeste hav.

Forskerne bag studiet konkluderer, at dyrene, som naturligt lever mere end 200 meter under havoverfladen, er ekstra sårbare over for en stigning i vandtemperaturen.

Det kan blive skæbnesvangert for økosystemerne i havene og føre til store områder med iltsvind, advarer professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet, Katherine Richardson, over for DR.

Og ikke nok med det.

Opvarmningen af det dybe hav er meget, meget svær at bremse.

»Selv hvis vi helt stoppede med at udlede drivhusgasser i dag, ville det dybe hav blive opvarmet mange år frem,« siger Katherine Richardson til DR.

Det skyldes, at havene optager langt størstedelen af den ekstra varme, klimaforandringerne har ført med sig. Den ekstra varme vil langsomt sprede sig nedad.

Livet ved havoverfladen er tilpasset ret store udsving i vandtemperaturen grundet årstiderne, men i det dybere vand er temperaturerne mere konstante året rundt.

Derfor er dyr og planter som lever her meget mere sårbare over for stigninger i havtemperaturerne. De risikerer simpelthen at dø på grund af den globale opvarmning, og det kan føre til store områder i havene med iltsvind på grund af ødelagte økosystemer.

Sidste år konkluderede et studie fra Massachusetts Institute of Technology også, at global opvarmning vil få alvorlige konsekvenser for livet i verdenshavene.

De varmere vandstrømme vil ændre havenes mængde af plankton markant.

Det kan ifølge forskerne bag studiet føre alvorlige konsekvenser for havdyrenes fødekæder med sig.

Hvis bestanden af plankton ændrer sig for meget, vil det have konsekvenser for alle levende væsner i havet, fortalte en af forskerne, marinbiolog dr. Stephanie Dutkiewicz.

Ifølge studiet fra Massachusetts Institute of Technology er ændringerne uundgåelige, hvis den globale opvarmning fortsætter som i dag.