FN'sklimaforskeres værst tænkelige scenarie for klimaforandringerne byder på en temperaturstigning på op mod fem grader inden slutningen af århundredet.

Konsekvenserne for kloden vil være nærmest dystopiske.

Men nu er to anerkendte internationale klimaforskere gået i gang med at annullere skrækscenariet, fordi det stort set er umuligt at nå den høje temperaturstigning på fem grader, som verdens klimapolitik ser ud nu.

Det kan Berlingske fortælle med overskriften 'Her er årets bedste nyhed: Klimadommedag er aflyst'.

Justeringen af det værste scenarie for klimaforandringerne kan tjene som et lille håb, siger Ida Auken, klimaordfører for De Radikale, til B.T.

Hun har oplevet, at særlig unge har haft 'klimaangst' og frygtet, at jorden vil gå under.

»For dem, der ikke har kunnet sove om natten, kan det være en god nyhed. Nogle unge mennesker har været bange for, at verden går under. Og det er rart at sige til dem, at det skal de ikke opleve i deres livstid. Det er der meget lille risiko for.«

En af præmisserne i FN's klimaforskeres værst tænkelige scenarie er, at verden vil femdoble sit nuværende kulforbrug, skriver Berlingske.

Men ifølge de to internationale klimaforskere Glen Peters og Zeke Hausfather, der har skrevet analysen i tidsskriftet Nature, er det meget usandsynligt. Simpelthen fordi der efter alt at dømme ikke er så meget kul tilgængeligt.

De to forskere peger i stedet på, at man bør fokusere klimadebatten omkring den mere realistiske fremskrivning, der vil medføre en temperaturstigning på tre grader i 2100.

Parisaftalens mål ligger allerede under det, med et mål om en temperaturstigning på maksimalt to grader.

Det er stadig en voldsom og ødelæggende temperaturstigning, skriver forskerne ifølge Berlingske, og det er Ida Auken helt enig i.

»Det er meget vigtigt, at man ikke bruger det her til at sige, at en temperaturstigning på tre grader ikke er en drastisk forandring fra den verden, vi har i dag.«

B.T har forsøgt at få et interview med klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), men det har ikke været muligt.

Han har i stedet sendt en skriftlig kommentar, hvor han lægger vægt på, at man ikke skal blive blind for klimaudfordringerne, blot fordi det værste scenarie virker usandsynligt.

»Jeg vil advare imod at bruge denne analyse til på nogen måde at give det indtryk, at vi ikke har enormt travlt, hvis vi skal forhindre en katastrofal udvikling. Langt inden temperaturen når en stigning på 5 grader, vil en række selvforstærkende effekter være sat ind og udviklingen irreversibel (en proces, der ikke kan vendes, red.),« skriver han.

Det er Ida Auken helt enig i.

Men håbet er lysegrønt, for mens det værst tænkelige scenarie bliver mere usandsynligt, ser hun, at civilsamfundet selv begynder at gribe til klimahandling og indrette deres liv mere bæredygtigt.

»Jeg har kigget på kurverne i 20 år og set, at det kun bliver sværere og sværere. Men samtidig er der sket noget i det seneste år, der giver mig håb. Forbrugerne ændrer adfærd og køber mindre kød, køber færre ting og rejser på nye måder. Og det politiske niveau kan mærke, at det bliver varmt om ørene på dem, fordi de unge lægger pres på dem,« siger hun.

Også i Enhedslisten hos klimaordfører Mai Villadsen øjnes der et lille grønt håb i lyset af det seneste års bevidstgørelse om klimaudfordringerne blandt politikerne og befolkningen.

»Det er rigtig godt, at forskerne bliver ved med at holde øje og opdatere scenarierne, så vi ikke skræmmer børn og unge fra vid og sans,« siger hun.

Men samtidig kan hun ikke tage 'aflysningen af dommedag' til sig.

»På en måde tænker jeg, at det er en ringe trøst, at vi sandsynligvis ikke kommer til at nå det mest skrækkelige scenarie. For de skriver samtidig, at det stadig er meget sandsynligt, at vi når en stor temperaturstigning alligevel. Det betyder, at vi særlig politisk skal gøre meget mere, end vi gør i dag,« siger hun.

Men at det værst tænkelige scenarie med en temperaturstigning på fem grader ser usandsynligt ud, bliver også bekræftet af den amerikanske forfatter og journalist David Wallace-Wells, der ifølge Berlingske er kendt for at være svært sortseende i forhold til klimaudfordringerne.

Berlingske nævner, at han i et essay har erkendt, at nedjusteringen af skrækscenariet er 'opløftende, i det mindste for en alarmist som mig'.