Der er brug for offentlig støtte til at sikre hurtig gennemførelse af den grønne omstilling, siger Vestager.

For at sætte fart på den grønne omstilling foreslår EU-Kommissionen at lette reglerne for statsstøtte til grønne projekter.

EU-landene skal ifølge et oplæg fra EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, eksempelvis kunne give 100 procent statsstøtte til vedvarende energiprojekter.

En høringsproces er igangsat mandag.

- Europa får brug for en betydelig mængde bæredygtige investeringer. Selv om mange vil komme fra den private sektor, så skal offentlig støtte være med til at sikre en hurtig gennemførelse af den grønne omstilling, siger Vestager.

Kommissionen vil med forslaget også udvide muligheden for at give støtte til flere områder. Det gælder ren transport, energieffektivisering i bygninger og biodiversitet.

Også naturgas skal være omfattet. Så længe disse projekter er forenelige med EU's reduktionsmål for 2030 og 2050.

I realiteten er det dog yderst vanskeligt at se, hvordan gasprojekter kan være forenelige med disse reduktionsmål, mener Dansk Erhverv, da der normalt er lange afskrivningstider på sådanne investeringer.

- Vi synes, det er meget positivt, at EU-Kommissionen også har fokus på, hvordan man kan ulovliggøre støtte til fossile energiprojekter- og infrastruktur, siger klima- og energichef Ulrich Bang.

Helt overordnet ser de øvrige oplæg til ændringer fornuftige ud, mener Dansk Erhverv. Ulrich Bang hæfter sig ved, at det understreges, at et velfungerende indre marked i EU er fundament for disse ændringer.

Halvvejs i dette århundrede skal EU være klimaneutralt. Det har EU-landene besluttet.

Der skal også være en forenkling af reglerne. Medlemslande skal ikke længere bede EU-Kommissionen om lov, inden grønne investeringer med statsstøtte igangsættes, når en tidligere godkendelse er givet.

Der indføres samtidig nye foranstaltninger, der skal sikre, at statsstøtte ikke kommer på afveje til andre projekter: Altså at offentlige midler faktisk går til at sikre de grønne mål.

- De ændrede regler vil gøre medlemslandene i stand til at opfylde EU's ambitiøse miljømål i Den Europæiske Grønne Pagt. Samtidig med at mulige forvrængninger af konkurrencen holdes på et minimum, siger Vestager.

Høringsperioden løber til 2. august.

Mod slutningen af denne periode vil EU-Kommissionen holde et møde med medlemslandene om forslaget.

/ritzau/