Knap ni af ti jøder i 12 EU-lande oplever, at antisemitismen er steget, hvor de bor, de seneste fem år.

Jøder over hele Europa oplever en galoperende antisemitisme. Danske jøder skiller sig ud med den opfattelse, at fjendtlighed rettet mod muslimer er det mest presserende problem.

Svarene kan læses i en omfattende undersøgelse af oplevet antisemitisme fra EU's kontor for grundlæggende rettigheder (FRA) udsendt mandag.

Her kan man se, at næsten ni af ti jøder mener, at antisemitismen er vokset over de seneste fem år. Hele 85 procent mener, at antisemitisme er det "største sociale og politiske problem" i deres hjemland.

- Årtier efter Holocaust plages EU fortsat af antisemitisme i et chokerende og voksende omfang, siger FRA-direktør Michael OFlaherty.

Han opfordrer EU's lande til at tage fat og bekæmpe den stigende fjendtlighed mod jøder.

- Jøder har ret til at leve et frit liv - uden had og uden at skulle frygte for deres sikkerhed, siger han.

I undersøgelsen skiller Danmark sig ud. Danske jøder oplever også stigende antisemitisme - men i mindre grad end anden intolerance.

Her i landet svarer de adspurgte, at den fjendtlige indstilling over for muslimer er det mest presserende problem.

60 procent svarer, at det er et "meget stort" eller "ret stort problem".

Til sammenligning vurderes antisemitisme, arbejdsløshed og korruption i regeringen til 56 procent, 20 procent og 7 procent, når danske jøder svarer.

Jøder i Østrig, Polen og Ungarn deler den opfattelse af modvilje mod islam. I disse tre lande har regeringer enten direkte sagt, at muslimer er uønskede, eller de har taget initiativer til at begrænse muslimers religiøse liv.

I de tre lande svarer mellem 69 og 83 procent af jøderne, at intolerance over for muslimer er et meget eller ret stort problem.

Ser man på hele EU, svarer næsten tre af fire, at de oplever en stigende intolerance rettet mod muslimer.

I undersøgelsen har man fået svar fra 16.395 personer. Man har spurgt personer, som betragter sig som jøder på baggrund af blandt andet religion, kultur, opdragelse, etnicitet eller afstamning.

Man har undersøgt 12 EU-lande. Disse 12 lande dækker anslået 96 procent af den jødiske befolkning i EU. Alle respondenter er mindst 16 år.

/ritzau/