Ifølge Erik Sviatchenko bør FC Midtjylland ikke rejse til Dubai på træningslejr – men anføreren rejser selv til ørkenstaten på ferie med sin familie.

FCM-kaptajnen var blandt andet i Dubai i januar i år, hvilket fremgår af billeder på hans Instagram-profil.

I et stort interview med Politiken har FCM-anføreren ellers forklaret, at han ikke mener, at de danske mestre skal rejse til Dubai på træningslejr næste år.

Det begrunder han blandt andet med, at spillerne »ikke vil blive taget til indtægt for noget, de ikke kan stå inde for«, ligesom han forklarer, at »Dubai glemmer menneskerettighederne«. B.T. har bedt Erik Sviatchenko forklare, hvorfor han gerne må rejse til et land, som han samtidig mener, FCM skal holde sig væk fra.

Foto: Henning Bagger
Vis mere

Hvordan hænger det sammen, at du selv er på ferie i Dubai, når du mener, det sender forkerte signaler, at FCM tager dertil på træningslejr?

»Altså, når eksempelvis Midtjylland rejser til Dubai, så er det et gode, at man tager et aktivt valg om, at man ikke holder sig væk – man går ind og stiller nogle krav omkring vilkår og forhold der, hvor man rejser hen. Og det har man jo fået dokumenter om, at der hvor vi rejser ned, der er simpelthen styr på tingene. Og det er det samme i mit tilfælde, da jeg rejste derned for 10 måneder siden. Vi rejser også et sted hen, hvor der er styr på de ting her.«

Men i interviewet med Politiken siger du, at I spillere vil spørge, om det 'ikke kunne være en idé at undlade at rejse til Dubai næste år' , blandt andet fordi I ikke vil risikere at blive brugt på billeder eller taget til indtægt for noget, I 'ikke kan stå inde for'?

»Men det er jo fordi, jeg ikke får lov at uddybe. Det, jeg prøver at uddybe nu, er, at for os handler det meget om at gøre noget aktivt, og det, vi kan gøre aktivt, er netop at gå ind og kigge på og stille de her krav: at hvis vi rejser til Dubai, så handler det først og fremmest om, at vi stiller nogle krav til de steder, vi kommer. Og kan de efterleve de krav, jamen, så er det, man netop er med til at gøre en forskel eller stille fokus på, at man kan gøre en positiv indvirkning på området.«

Så for at gøre det klart: Du synes, det er fint nok, at FCM tager på træningslejr i Dubai?

»Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt valg, at Midtjylland, når man vælger at tage på træningslejr, har styr på alle de ting: Man stiller nogle krav til det sted, man skal besøge, at alle overenskomster er overholdt. Og at der er styr på tingene. Så er det, man aktivt går ind og siger, at vi gør en forskel for området, fordi vi netop stiller nogle krav.«

Betyder det, at du godt kan forestille dig, at du selv bliver ved med at tage til Dubai på ferie?

»Ja, hvis jeg kan garantere, at der er styr på de ting i forhold til det sted, jeg rejser hen, så synes jeg også, at man gør en forskel ved, at man ikke bare bliver væk, for så gør man jo ingenting. Men fordi man netop stiller krav til, at der skal være overenskomster og de her ting, som vi kender fra vores eget land, så begynder man jo netop at stille nogle gode vilkår for, at det lykkes, og at man kan være med til at påvirke en lille smule.«

Foto: Henning Bagger
Vis mere

Tjekker du, at der er overenskomst på de hoteller, du er på, når du er på ferie i Dubai?

»Ja.«

Hvordan gør man det?

»Jamen, der sender man en mail til dem og siger, at man rigtig gerne kunne tænke sig at få nogle dokumenter på, at alt er ligesom i orden på det hotel der.«

Og de papirer udleverer de?

»Ja, det kan de sagtens. Det var det, vi fik i Midtjylland.«

Og det har du også fået som privatperson, når du har været på ferie?

»Ikke her senest, nej.«

Kan du forstå, hvis nogen synes, det er dobbeltmoralsk, at du siger, at klubben skal tænke over de signaler, man sender ved at tage til Dubai på træningslejr, og så rejser du selv derhen som privatperson på ferie?

»Ja, men man kan jo godt blive klogere hen ad vejen. Man lærer også af sine fejl. Og der skal man jo netop gøre en forskel ved at sætte fokus på de ting, man kan. Den ene ting er bare at blive væk, men den anden ting er, at man også kan gøre noget den anden vej. Og det er egentlig det, jeg prøver at sige.«

Så for at opsummere: Du synes, det er fint nok, at I med FCM tager på træningslejr, hvis der er styr på papirerne, og hvis du selv tager til Dubai igen, så vil du også tjekke, at der er styr på overenskomster og den slags på det hotel, du bor på?

»Ja.«

Efter interviewet med B.T. har Erik Sviatchenko lavet et opslag på Instagram. Her skriver han blandt andet, at 'vi kommer nok ikke til at rejse til Dubai som familie igen, som situationen er nu. Det er vi nået frem til efter moden overvejelse.'