En gruppe sygeplejersker fra OUH retter nu en kras kritik af de forhold, de arbejder under.

De beskriver en hverdag, hvor de bliver pålagt ekstra vagter med få timers varsel, hvor vagtplanerne bliver sendt ud med store huller i, og hvor de har vagter, hvor de ikke når at spise.

B.T. Odense har fået tilsendt beretninger fra en gruppe sygeplejersker på den samme afdeling på OUH. De fortæller samstemmende, at nu er bægeret fyldt.

»Vi har ofte så travlt, at vi overser alvorlige symptomer eller handler for sent, eller ikke får ydet den mest grundlæggende sygepleje, men kun det mest nødvendige,« lyder det fra én af sygeplejerskerne.

Kan du genkende beskrivelserne fra sygeplejerskerne på OUH, så skriv til redaktionen på B.T. Odense på: tipodense@bt.dk

En beskrivelse, der ikke kommer bag på fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne.

»Det kan jeg sagtens genkende, og det er et generelt billede på mange af vores døgnbemandede afsnit,« siger Betina Kristensen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på OUH.

Problemstillingen er ikke ny, men i kølvandet på strejken har store grupper af sygeplejersker landet over taget en beslutning om, at nu vil de arbejde helt ‘efter reglerne’.

»Vi bliver trætte og udbrændte. Vi mister vores empati,« beskriver en sygeplejerske.

På direktørgangen er sygeplejefaglig direktør, Mathilde Schmidt-Petersen godt bekendt med, at der er afdelinger på OUH, der er pressede.

»Det er nogle udsagn, jeg bliver ked at høre. Det viser det pres, der er derude,« siger Mathilde Schmidt-Petersen.

Den ti uger lange strejke blandt sygeplejerskerne endte i august med et regeringsindgreb. Det er blandt andet på den baggrund, at mange sygeplejersker nu har besluttet, at det skal være slut med at tage ekstra vagter og blive længere på arbejde, når opgaverne presser sig på. Hvis de skal arbejde ekstra, så skal deres ledelse pålægge dem det. De siger ikke frivilligt ja.

»Jeg har oplevet kolleger gå grædende hjem fra vagt. Det har jeg ikke selv prøvet. Men jeg er gået frustreret hjem fra vagt og jeg har haft vagter, hvor jeg, når vagten er slut, er kommet i tanker om, der var patienter, jeg glemte at vende tilbage med smertestillende og omsorg,« lyder det fra en sygeplejerske.

»Arbejdsvilkårene strider lige nu imod det, man uddanner sig til, når man vælger at blive sygeplejerske – at vise omsorg og være til stede for patienterne. Det gør ondt, når man ikke kan levere den faglighed, man gerne vil. Det rammer én på værdisættet,« siger Betina Kristensen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på OUH.

De sygeplejersker, B.T. Odense har talt med, fortæller, at de er presset til det yderste.

»Der bliver lagt flere og flere opgaver og funktioner over på de erfarne sygeplejersker. For eksempel forventer ledelsen, at de erfarne har flere funktioner samtidig på underbemandede vagter,« beskriver endnu en sygeplejerske hverdagen på afdelingen.

»Det bekræfter mig yderligere i sagens alvor og i, at vi skal finde en løsning,« siger Mathilde Schmidt-Petersen, sygeplejefaglig direktør, OUH.

»Man føler sig ikke værdsat. Der er et behov for at blive hørt og anerkendt. Det her er jo også et udtryk for, at sygeplejerskerne har et ønske og et håb om, at der er en ledelse, der bærer det her videre til politikerne,« fortæller Betina Kristensen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på OUH.

Ingen af sygeplejerskerne ønsker at stille op med navn og billede til denne artikel. De er bekymrede for at stå frem og fortælle om deres situation. B.T. Odense har været i kontakt med dem, der udtaler sig til denne artikel og er bekendt med deres fulde identitet.