Sygeplejerskerne på Odense Universitetshospital er i øjeblikket under et enormt pres, som betyder, at flere søger væk fra faget eller går ned med stress.

Det fortæller blandt andre Stina Engelhardt, der arbejder som anæstesisygeplejerske på OUH.

Nye tal fra OUH viser da også, at der nok er noget om snakken. Ifølge TV 2 Fyn mangler der nemlig mellem 40 og 45 sygeplejersker på hospitalet – og det er kun på intensivafdelingen.

Det svarer til omkring ti procent af alle intensivsygeplejersker på OUH, fortæller lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen.

»Intensivområdet er et område, der er præget af høj vagtbelastning, patienterne skal jo ses døgnet rundt alle årets dage, og det vil sige, at der er mange vagter, og der er meget weekendarbejde,« siger Bjarne Dahler-Eriksen til TV 2 Fyn.

Men ifølge Stina Engelhardt er problemerne langtfra begrænset til intensivafdelingen. Selv fortæller hun, at sengeafdelingerne og ikke mindst akutmodtagelsen er særlig hårdt belastet.

»Folk arbejder langt ud over fuld tid, og der er ingen udsigter til afspadsering i den nærmeste fremtid. Vi er inde i en enormt ond cirkel,« siger Stina Engelhardt til B.T.

Sygeplejerskerne har da også forsøgt at råbe op om udfordringerne, først gennem en strejke og senest ved at nedlægge arbejdet én time tre morgener. En sådan nedlæggelse af arbejdet fandt sidst sted 3. november, hvor Stina Engelhardt også deltog.

»I starten var der en stor velvillighed til at tage ekstra vagter frivilligt for at dække huller ind, men nu har vi ikke mere at give af. Og så ender det med, at ledelsen er nødt til at pålægge sygeplejerskerne vagter,« siger hun.

Stina Engelhardt forklarer, at det blandt andet på akutmodtagelsen betyder, at vagterne i stor stil må dækkes ind af vikarer. Og det er både en dyr og uholdbar løsning.

»Når man bruger vikarer, så er det selvfølgelig først og fremmest dyrt. Men det har også en kæmpe betydning for arbejdsmiljøet, når der er stor udskiftning, og når man som vikar slet ikke kender den afdeling, man er placeret i,« siger Stina Engelhardt og afslutter:

»Selv inden for mit felt (anæstesisygepleje, red.) flygter personalet. Og det er ellers et felt, hvor folk plejer at holde ved.«

Andre læser også