»Det er ikke at lempe udlændingepolitikken, at Mint kan få en chance til.«

Statsminister Mette Frederiksen gjorde det under sin åbningstale - endnu en gang - klart, at hun vil føre en stram udlændingepolitik. Men den skal ramme de rigtige.

Og det er altså ikke 14-årige Mint fra Køge, forståes.

Mette Frederiksen ser det nemlig ikke 'i modstrid med håndfaste krav til integrationen at anerkende dem, der gør det godt,' lyder det i talen.

»Tværtimod. Tusindvis af mennesker er kommet hertil udefra. Har lært dansk, gået i skole, uddannet sig, er i arbejde og deler vores værdier,« siger hun og fortsætter i sin tale:

»Jeg vil sige til alle jer: I indgår i samfundet. I bidrager til fællesskabet.«

Lige nu indgår Mint dog mere i det thailandske end danske samfund. På mandag er det et år siden, at hun sammen med sin mor fløj til Bangkok, fordi hun blev vurderet ikke integrerbar i Danmark.

I snart 12 måneder har familien været splittet i to: far og Malick i Køge, mor og Mint i Bangkok.

Mint og hendes mor er nu på 12. måned i Thailand. Ratree tør ikke lade sin datter være alene i Bangkok.
Mint og hendes mor er nu på 12. måned i Thailand. Ratree tør ikke lade sin datter være alene i Bangkok.
Vis mere

Og selvom Mints papfar, Frank Thøgersen, sammen med en feberramt Malick følger med i statsministerens tale hjemme i Køge, ser han mere frem til handling fremfor flere ord.

»Jeg håber bare, at hun holder, hvad hun lover,« siger han.

Derfor er det lovprogram, som regeringen i dag har sendt ud, langt mere interessant. Her kan han nemlig blive klogere på det store spørgsmål: »Hvornår?«

Af lovprogrammet fremgår en ændring af udlændingeloven - en afskaffelse af kravet om vellykket integration - som punkt nummer to under udlændinge- og integrationsministerens planlagte forslag til lovændringer.

Lovforslaget er en opfølgning på den aftale, som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i februar indgik med den daværende regering, samt forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der var grundlaget for en ny regering i juni.

I den første aftale fra februar indgik ikke en mulighed for, at Mint og de andre allerede udviste børn fik en ny chance for at få ophold i Danmark.

Redningsplanken til Mint og de andre udviste børn har Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fået indskrevet i forståelsesaftalen med Socialdemokratiet.

Med én samlet lovændring håber udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye på at kunne opnå en bred aftale, så loven ikke lige med det samme bliver ændret igen.

Mints papfar, Frank Thøgersen, efter regeringen i juni indskrev en aftale om en redningsplanke til Mint i forståelsespapiret.
Mints papfar, Frank Thøgersen, efter regeringen i juni indskrev en aftale om en redningsplanke til Mint i forståelsespapiret. Foto: Nikolai Linares
Vis mere

»Der er nogle familier, for hvem det er afgørende, at der er ro omkring de her regler, så man kan navigere og planlægge efter dem,« sagde han i august til B.T.

Men klart står det også, at Mattias Tesfaye skal kunne tælle til mindst 90 for at nå i mål med chefens ønske om, at 'Mint kan få en chance til'.

Forhandlingen om lovforslaget foregår i øjeblikket, lyder det fra flere ordførere, som B.T. har talt med.

Lovforslaget har været sendt i høring og vil ifølge lovprogrammet blive fremsat i folketingssalen i anden del af okotober (efter den 15. oktober).