Lyt til artiklen

Søren Brostrøm havde ret i sine påstande, da han direkte advarede mod Mette Frederiksens planer om at lukke skolerne.

Det viser studier på stribe fra både EU og skandinaviske myndigheder, der nu kommer frem til samme konklusion som Brostrøm:

Når det gælder coronavirus, er børn ikke store smittespredere. Lukning af skoler havde ingen målbar effekt på antallet af coronasmittede børn eller smittespredning i samfundet.

Til gengæld var den negative effekt på økonomien til at måle.

Nye studier viser, at Søren Brostrøms argumenter mod at lukke skoler var rigtige.
Nye studier viser, at Søren Brostrøms argumenter mod at lukke skoler var rigtige. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

At holde skoler og dagtilbud lukket kostede det danske samfund et tab i produktivitet på 210 millioner kroner om dagen, blandt andet fordi forældre nu skulle passe børn.

Et af de nye studier er udført i fælleskab af de svenske og finske sundhedsmyndigheder, der havde to forskellige tilgange: Sverige holdt skolerne åbne, mens Finland lukkede dem.

Konklusionen er, at børn i meget lav grad er smittespredere, og at lukning af skoler ikke havde målbar effekt på antallet af smittede børn.

Ifølge tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith er vores nordiske naboer så sammenlignelige med os, at vi kan lære af resultatet.

»Hvis man havde taget Danmark med i studiet, ville vi nok have set samme resultat,« siger hun.

Da den danske corona-general Søren Brostrøm 11. marts blev gjort bekendt med Mette Frederiksens planer for total nedlukning, var han så uenig, at han skrev en mail med sine indvendinger mod at lukke skoler og dagtilbud.

»Dette er bl.a. baseret på, at børn ikke er en væsentlig risikogruppe ift. covid-19-sygdom og derfor heller ikke kan forventes at bidrage til smittespredning i betydeligt omfang,« argumenterede han i mailen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Syv timer efter Brostrøm sendte mailen, stod han side om side med Mette Frederiksen på det historiske pressemøde.

Mette Frederiksen besluttede at lukke skolerne. Brostrøm var uenig.
Mette Frederiksen besluttede at lukke skolerne. Brostrøm var uenig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen
Vis mere

Her gik Mette Frederiksen stik imod hans rådgivning og gennemførte nedlukningen. Alligevel sagde hun, at det var efter »myndighedernes anbefaling«.

Hvem der præcist anbefalede det, har hverken offentligheden eller resten af Folketinget endnu kunnet få et svar på fra statsministeren.

Også på europæisk plan er resultatet af skolelukning det samme, forklarer professor i virologi på Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen:

»Konklusionerne er relativt klare: Skolerne er ved denne epidemi ikke arnested. Børn kan blive smittede, men det er tilsyneladende et fåtal af dem, der smitter lige så meget som voksne. Anbefalingerne er derfor, at man ikke lukker skolerne,« siger han og henviser til en rapport fra EU-organet Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.

»I de fleste lande har man desuden heller ikke set øget smittespredning, når man åbnede skolerne igen. Da vi i Danmark åbnede børnehaver, vuggestuer og skoler, skete der heller ikke nogen påvirkning af det øvrige samfund, og vi fik heller ikke et øget antal smittede børn,« siger Allan Randrup Thomsen og slår fast:

»Konklusionen er, at skoler ikke har den samme rolle i smittespredning af corona, som ved de fleste andre luftvejsinfektioner.«

I et tredje studie fra norske sundhedsmyndigheder kom man frem til, at effekten af skolelukning var lille, og blandt eleverne i 5.-10. klasse kunne lukningen ligefrem øge smittespredningen, fordi man ikke kunne kontrollere, hvad de lavede uden for skolen.

Herhjemme har myndighederne endnu ikke lavet en lignende undersøgelse.

Men det vil Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre nu have gennemført.