Lyt til artiklen

Restaffald, bioaffald, glas og metal samt pap og papir.

Sådan lyder de fire grupper i den nye affaldsordning, som borgerne i Odense i løbet af det næste års tid skal lære at sortere deres affald efter.

Officielt blev der taget hul på den nye affaldsordning 14. oktober. Gennem det næste års tid skal godt 97.000 hustande have skiftet affaldsbeholdere, ligesom at skraldebilerne løbende skal udskiftes, skriver Fyens Stiftstidende.

Det skyldes, at affaldsbeholderne såvel som skraldebilerne fremover skal indeholde to rum, der holder de forskellige typer affald adskilt fra hinanden.

En affaldscontainer med adskilte rum til pap og papir samt metal og plastik. Billedet viser ikke de odenseanske affaldsbeholdere, der omtales i artiklen.
En affaldscontainer med adskilte rum til pap og papir samt metal og plastik. Billedet viser ikke de odenseanske affaldsbeholdere, der omtales i artiklen. Foto: Henning Bagger
Vis mere

Ifølge en af Odenses skraldemænd Martin Frederiksen er den nye måde at sortere affald på overordnet set blevet taget godt imod.

Kritikere stiller dog spørgsmåltegn ved, om affaldet nu rent faktisk også bliver sorteret i skraldebilen. Til dem har Martin Frederiksen en klar besked:

»Vi vil altid gerne fortælle og vise folk, hvordan det fungerer,« siger han til mediet, og opfordrer eventuelle skeptikere til at komme ud til fortovet og kigge nærmere på afhentningen.

Måden, hvorpå affaldet i Odense skal sorteres fremover, sker ved, at de nye skraldespande monteres på midten af skraldebilen.

Når skraldespandene løftes op, så ryger den ene halvdel af spandens indhold til den ene side og den anden halvdel til den anden side. Tidligere monterede man to spande bag på skraldebilen, som derefter røg op i et samlet rum på bilen.

Med den nye affaldsordning i Odense bliver affaldet også hentet i en såkaldt turnusordning. Det medfører, at der køres to dage, hvor beholderen med bioaffald og restaffald afhentes.

Derefter køres der en dag, hvor glas og metal samt pap og papir afhentes, inden der igen køres to dage med bioaffald og restaffald. Det skal minimere slitagen på bilerne fra afhentningen af glas og metal.

Det opdelte affald køres efterfølgende videre til enten forbrænding eller videreudnyttelse.