Det står helt, helt galt til med arbejdsmiljøet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning under borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Det har fået seks fagforbund til at tordne mod Venstre-borgmesteren, der ifølge en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø er gået forrest med krænkende adfærd.

Rapporten er 'rystende læsning,' lyder det slet og ret i et fælles åbent brev fra Djøf, HK Kommunal Hovedstaden, Dansk Magisterforening, 3F, Dansk Journalistforbund og Dansk Socialrådgiverforening.

47 procent af dem, der har været udsat for krænkelser og 68 procent af dem, der har været vidne til krænkende adfærd, svarer, at det er 'borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse,' der står bag den krænkende adfærd ("borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse" er én samlet svarmulighed), fremgår det af rapporten udarbejdet af Arbejdsmiljø København.

‘Det er stærkt bekymrende tal,’ lyder det i det åbne brev.

Ifølge Sara Vergo, formand Djøf Offentlig, er det på høje tid, at Cecilia Lonning-Skovgaard ser indad og ændrer sin adfærd:

»For mig er det helt afgørende, at hun tager ansvaret på sig og erkender, at hun er en meget væsentlig del af problemet.«

»Hun skal række ud til sine medarbejdere og sige, at der er noget rivravruskende galt,« siger hun.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune, beskæftigelses- og integrationsborgmesteren og forvaltningens administrative ledelse skal finde ud af, hvordan de får medarbejdernes tillid igen, lyder opfordringen.

Hun er demokratisk valgt og kan ikke umiddelbart fyres - er du bekymret på dine medlemmers vegne for, at hun ikke ændrer adfærd?

»At hun kan sidde tre år endnu er sådan, det er, i et demokrati. Men det forpligter også i særlig grad, når man er politisk valgt.«

Cecilia Lonning-Skovgaard kalder det fortsat et karaktermord, selvom 24 personer føler sig krænket af hende. Er du tryg ved, at hun kommer til at ændre adfærd?

»Jeg synes, hun skal passe på med at bagatellisere undersøgelsen. Den vidner om, at der er en rigtig usund kultur, og at hun er en væsentlig del af problemet.«

Er du tryg på dine medarbejderes vegne i forhold til, at borgmesteren tager kritikken alvorligt?

»Jeg tror faktisk godt, at hun er sit ansvar bevidst og vil ændre nogle ting. Jeg kan ikke tro, at hun ikke vil gøre noget anderledes, for hun skal på et tidspunkt stå til ansvar for vælgerne,« siger Sara Vergo.

Cecilia Lonning-Skovgaard har over for B.T. anerkendt, at hun har et stort ansvar for det dårlige arbejdsmiljø, men hun forholder sig alligevel en smule forbeholden til kritikken:

»Jeg tager undersøgelsen dybt alvorligt og hæfter mig ved, at 24 medarbejdere har haft en dårlig oplevelse med det politiske niveau. Det er 24 for mange. Det tager jeg til mig, og det vil jeg ændre. Det er jeg i gang med. Jeg tager også til mig, at undersøgelsen viser et noget mere nuanceret billede end det billede, der har været tegnet i pressen med voldsom chikane og mobning,« siger hun til B.T.

Læs hele interview med borgmesteren her.