Coronaepidemien bragede ind og satte hurtigt store aftryk i det danske samfund.

Det er også noget, de har kunnet mærke i psykiatrien – og det har konsekvenser.

Alene siden sidste sommer er antallet af henvisninger til Region Hovedstadens Psykiatri nemlig steget med 27 procent, oplyser Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Selvom man i psykiatrien havde regnet med en stigning som følge af coronaepidemien, er det en stigning, der overrasker.

»Vi er blevet blæst helt bagover af henvisningernes omfang. Bortset fra et lille forventeligt fald i sommerferien er tallene konstant steget i mange måneder,« siger Nina Staal, klinikchef i Region Hovedstadens Psykiatri, til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

»Og jeg forventer desværre, at udviklingen fortsætter en rum tid endnu,« fortsætter hun.

Det er særligt hos større børn og unge, der ses den største stigning i antal henvisninger.

Og hvor man før talte om mistrivsel hos nogle børn og unge, ses nu egentlig psykisk sygdom. Nina Staal fortæller, at denne forværring i børn og unges mentale tilstand under covid-19 ikke alene afspejles i antallet af henvisninger.

Det ses også ved, at de, der er indlagt eller bliver henvist, har det markant dårligere, end man plejer at se dem i psykiatrien og har mere komorbiditet (andre sygdomme, red.).

Når det kommer til diagnoser slår spiseforstyrrelser klart ud som den med markant størst stigning. Her er tallet et godt stykke over 30 procent.

Desuden skiller også angst og OCD sig ud med større stigningstakter end gennemsnittet.

Det er særligt hos større børn og unge, der er en stor stigning i antal henvisninger. Arkivfoto.
Det er særligt hos større børn og unge, der er en stor stigning i antal henvisninger. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Desuden oplever man – mere overraskende –  flere psykoser, også blandt mindre børn, ligesom der generelt ses mere selvskade.

Nina Staal fortæller, at også inden coronaepidemien var der en stigning i antallet af henvisninger – men i et tempo, hvor man kunne følge med.

Men det kan man ikke længere, siger hun.

I forvejen har de i flere år op til coronapandemien måttet skære deres tilbud til. Det seneste års øgede pres har yderligere medført, at de har måttet udskyde behandlinger, hvor det var muligt, og omlægge meget til den virtuelle verden, men det er ikke en løsning mere.

Nina Staal beskriver, at covid-19 har væltet dem, og at de nu er der, hvor de ikke længere kan organisere sig ud af presset, for så bliver tilbuddende for ringe.

I forbindelse med at flere og flere patienter er blevet henvist, er ventetiderne i Region Hovedstadens Psykiatri steget markant, ligesom de enkelte behandlingsforløb er blevet længere.