Når man i Danmark bliver gift, har man ifølge dansk lovgivning ret til at blive skilt, hvis ægteskabet ikke går.

For danske kvinder i muslimske ægteskaber er dansk lovgivning dog i flere tilfælde ikke nok til at opløse ægteskabet.

Ifølge en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kan en muslimsk kvinde være bundet af regler, som gør, at hun på trods af en skilsmisse stadig kan anses for at være gift med sin mand.

Det skyldes, at man i nogle miljøer mener, at når man har indgået et muslimsk ægteskab, kaldet nikah, så er det kun er manden, der kan opløse ægteskabet.

Undersøgelsen påpeger, at mange etniske minoritetskvinder, der ønsker skilsmisse, muligvis har været udsat for vold og negativ social kontrol.

Men ønsker manden ikke skilsmisse, er kvinden altså fastholdt i ægteskabet, fremgår det af undersøgelsen.

Har du selv erfaringer med dette? Så skriv til saln@bt.dk

Undersøgelsen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd påpeger, at de muslimske kvinder ofte opsøger imamer og islamiske autoriteter for at få hjælp til at bryde ægteskabet.

Undersøgelsen viser, at de dog ikke er meget for at gå ind i skilsmissesager. Ligesom det også kan være forbundet med alvorlige sikkerhedsrisici for imamer at hjælpe kvinder, hvis deres mænd eksempelvis er voldelige.

I muslimske lande kan en dommer opløse en kvindes nikah - det muslimske ægteskab - selvom manden ikke ønsker det, men den slags institutioner findes ikke i Danmark.

Derfor har ingen i Danmark reelt ret til at opløse et muslimsk ægteskab, hvis manden ikke ønsker det.

Og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye mener, at rapportens resultater viser middelalderlige forhold:

»Den rapport er rystende. Vi lever i 2020. Ikke i middelalderen. De undertrykte kvinder skal kende deres rettigheder. De bestemmer selv, om de vil skilles. Voldelige ægtemænd skal mærke myndighederne i nakken. Vi vil ikke acceptere social kontrol,« udtaler han i en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ligeledes udtaler ligestillingsminister Mogens Jensen i pressemeddelelsen, at det ikke hører hjemme i Danmark, at nogle kvinder ikke kan opløse deres ægteskab.

»Historier om kvinder, der mod deres vilje, fanges i et ægteskab, fordi deres lige ret til skilsmisse ikke anerkendes af familien eller nærmiljøet, hører ikke til i Danmark. Vi skal gøre, hvad vi kan for at oplyse både kvinderne og mændene om kvinders ret til skilsmisse,« siger han.

»Den enkelte kvindes frihed til at bestemme over egen krop og eget liv må aldrig begrænses af hverken kultur, traditioner eller religion.«