Sorø Akademi har været ramt af en voldssag, hvor en elev slog en anden elev flere gange i hovedet.

Offeret måtte efterfølgende på hospitalet på grund af en skade på det ene øje.

Det kan B.T. i dag fortælle på baggrund af en aktindsigt hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Sagen er fra 2017, og forældrene til den pige, der slog drengen, klagede efterfølgende til Undervisningsministeriet over sanktionen.

Reaktionen på voldsepisoden var en bortvisning af pigen fra kostskolen i et år.

Af afgørelsen i sagen fremgår, at »gerningspigen« og offeret havde været kærester, og at volden udsprang af en uoverensstemmelse.

Voldssagen kommer frem, efter at B.T. har kunnet afdække, at det slår gnister mellem en række elever og rektor på Sorø Akademi Kristian Jacobsen.

Sorø Akademi er ligesom Herlufsholm Kostskole i Næstved kendt for at optage elever fra den mere velstillede del af befolkningen.

Sorø Akademi danner rammer om en opsigtsvækkende sag mellem to elever, der er endt med et bittert retsligt efterspil.
Sorø Akademi danner rammer om en opsigtsvækkende sag mellem to elever, der er endt med et bittert retsligt efterspil. Foto: SØREN STEFFEN
Vis mere

Efter en TV 2-dokumentar i maj 2022 med fokus på krænkelser, vold og ydmygelser på Herlufsholm Kostskole har bagsiden af kostskolelivet været debatteret flittigt.

Sorø Akademi har ligesom Herlufsholm en kostskole-afdeling. Med en 400-årig historie har Sorø Akademi gamle traditioner, som rektor Kristian Jacobsen forsøger at gøre op med, ligesom han har indført nultolerance-politik over for krænkelser og vold.

En tradition, der er gjort op med, er blandt andet et optagelsesritual, hvor 1.g'erne skal huske nogle tal, mens de knæler for 2.g'erne. Hvis ikke de kan tallene, risikerer de ifølge rektoren et slag i baghovedet.

»Der er stadigvæk mange elever, som synes, det er en god måde at blive optaget på skolen på, men vi kan ikke stå inde for det,« siger Kristian Jacobsen.

Rektorens opgør med traditionerne skulle blandt andet være en af årsagerne til, at en række anonyme elever i et brev til Undervisningsministeriet beskylder rektoren for at være én, som både elever og lærere frygter. Ifølge klagerne truer han også »konstant med bortvisninger«.

Flere forældre har også klaget til STUK på grund af rektorens sanktioner. Blandt andet i en sag, hvor forældre til en pige klagede over en bortvisning i ti dage. Pigens brøde var, at hun tog et billede af to andre elever i en intim situation og sendte billedet på det sociale medie Snapchat.

I voldssagen fra 2017 var sanktionen endnu hårdere. Et års bortvisning. Og det fik forældrene til at klage.

De mener blandt andet, at rektoren ikke har taget højde for elevernes indbyrdes relation i sin sanktion. Der har – fremgår det – også været nogle konkrete omstændigheder, som var med til at udløse volden. Hvad de specifikt har bestået af, fremgår ikke.

Ligesom i sagen med Snapchatbilledet giver STUK rektoren medhold i, at sanktionen er efter bogen.

Rektor Kristian Jacobsen fortæller, at han på grund af sin tavshedspligt ikke kan svare på konkrete spørgsmål om episoden.