Det økonomiske fundament under den enorme kunstige halvø Lynetteholmen er langt mere usikkert og skrøbeligt, end det hidtil har været fremlagt.

I værste fald kan byggeriet ende med en milliardregning til skatteborgerne.

Det afslører nye beregninger fra Transportministeriet.

Salg af byggegrunde på Lynetteholmen, som er ved at blive anlagt i Københavns Havn, skal på sigt finansiere metro og vej for 12,7 milliarder kroner til den helt nye bydel, der i fremtiden skal huse boliger til 35.000 københavnere og lige så mange arbejdspladser.

Det storstilede projekt skal altså ikke koste skatteborgerne så meget som en krone.

Det fremgår af en principaftale mellem staten og Københavns Kommune samt infrastrukturaftalen fra juni sidste år, som et flertal i Folketinget står bag.

Hidtil har Transportministeriet oplyst, at salget af byggegrunde vil indbringe et sted mellem 8,6 og 39,8 milliarder kroner. Ifølge ministeriet mest sandsynligt et sted mellem 17,4 og 19 milliarder kroner.

Men hvis omkostningerne til at byggemodne Lynetteholmen skrider, renterne stiger lidt mere end forudsat, ejendomsinvestorerne vil have et lidt større afkast end først antaget, og et par andre forudsætninger skrider, ser regnestykket helt anderledes ud.

I værste fald kan salget af byggegrunde ende med at blive en underskudsforretning på over fem milliarder kroner. I bedste fald bliver det en forrygende overskudsforretning med et plus på 60,6 milliarder kroner.

Henning Hyllested (th.), transportordfører for Enhedslisten.
Henning Hyllested (th.), transportordfører for Enhedslisten. Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

Det viser et svar fra transportminister Trine Bramsen til Transportudvalget.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, der har bedt ministeren om at regne på usikkerhederne i projektet, er lamslået over, at spændet i indtægter fra salg af byggegrunde nu er beregnet til over 65 milliarder kroner.

»Det er jo en helt enorm stor usikkerhed. Hvis det går galt, går det altså rigtigt galt. Så kommer der til at mangle rigtig mange penge. Jeg ved godt, at man i ministeriet vil sige, at de her yderpunkter er urealistiske. Men det er der jo for fanden ikke nogen, der kan vide,« siger Henning Hyllested.

Han pointerer, at hvis salget af byggegrunde ikke indbringer mindst 12,7 milliarder kroner, er der kun skatteborgerne til at samle regningen for metro og vej til Lynetteholmen op.

Transportministeriet har i svaret til Transportudvalget taget udgangspunkt i notater, som revisionshuset EY har udarbejdet for ministeriet.

Her skriver EY, at yderscenarierne »må anses som meget usandsynlige«, og at det mest sandsynlige scenario er, at salget af byggegrunde vil indbringe et sted mellem 17,4 og 19 milliarder kroner.

Holder det stik, vil der være penge i overskud, når man har bygget metro og vej til Lynetteholmen for 12,7 milliarder kroner.

Men det beroliger ikke Henning Hyllested.

Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig.
Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet
Vis mere

Han bemærker, at selv hvis man taget udgangspunkt i EYs eget sandsynlige basisscenarie, er økonomien meget skrøbelig.

Alene hvis anlægsomkostningerne til at byggemodne Lynetteholmen bliver højere end forudsat, vil der blive skåret hele 8,65 milliarder kroner af grundsalgsgevinsten, og hvis ejendomsinvestorerne kræver bare et procentpoint højere afkast end forudsat, forsvinder der yderligere 2,56 milliarder kroner.

Og så er der selv i EYs eget sandsynlige basisscenario ikke længere penge nok til at dække udgiften på 12,7 milliarder kroner til metro og vej, påpeger Henning Hyllested.

»Vi kan jo bare se, hvordan verden har forandret sig de seneste to måneder (Ruslands invasion af Ukraine, red.). Byggeomkostningerne tordner i vejret i øjeblikket, og det er bestemt ikke usandsynligt, at omkostningerne til at byggemodne Lynetteholmen bliver langt højere end antaget,« siger han.

Enhedslistens transportordfører efterlyser derfor, at projektet sættes på pause og gennemanalyseres.

»Det er vildt at blive ved med at tonse på med det her projekt og bare krydse fingre og håbe på, at det går godt. Vi må have det hele gennembelyst. Der er store farer ved det her projekt, og det kan komme til at koste skatteborgerne dyrt,« siger han.

Transportminister Trine Bramsen har inviteret Henning Hyllested og de øvrige medlemmer af Folketingets Transportudvalg til en teknisk gennemgang af Lynetteholmens økonomi.

B.T. har mandag forsøgt at få en kommentar fra Trine Bramsen. Hendes presseafdeling oplyser, at ministeren holder påskeferie, og at der endnu ikke er truffet (ved lov, red.) beslutning om infrastruktur til Lynetteholmen.