I mange år har beboere i Hasselager klaget til kommunen over støj fra Babylon Huset, som ligger under 200 meter fra deres hjem. Det har optrappet en konflikt mellem dem og ejerne, som kalder klagerne for stalking, men nu viser målinger, at naboerne har ret.

Efter mange års afbrudt nattesøvn lader det derfor nu til, at beboerne på Hasselengen, Hasselhøjen og Lemmingvej i Hasselager forhåbentlig snart kan droppe ørepropperne og gøre sig forhåbninger om en god nattesøvn.

Babylon Huset i Hasselager er blevet varslet et påbud af Aarhus Kommune, som betyder, at de kan blive tvunget til at opsætte et støjværn, som automatisk slukker for musikken, hvis der åbnes et vindue, eller hvis lydniveauet bliver så højt, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overskrides ved de omkringliggende boliger.

Det sker efter, at kommunen, på baggrund af klager fra beboere i området, som B.T. Aarhus tidligere har beskrevet, efterfølgende to gange har foretaget støjmålinger i Hasselsvinget tæt på der, hvor mange af de chikanerede beboere bor, som viser, at musikken fra Babylon Huset overskrider støjgrænserne væsentligt.

Det fremgår af forvarslen til Babylon Huset og beboerne, som B.T. Aarhus er kommet i besiddelse af.

Teknik og Miljø har som følge af klagerne foretaget en støjmåling i Hasselsvinget. Det vil sige, at målingen er taget på den side af træerne og jernbanen, hvor beboerne bor. Foto: Miljø og Teknik, Aarhus Kommune
Teknik og Miljø har som følge af klagerne foretaget en støjmåling i Hasselsvinget. Det vil sige, at målingen er taget på den side af træerne og jernbanen, hvor beboerne bor. Foto: Miljø og Teknik, Aarhus Kommune
Vis mere

Målingerne er blevet lavet lørdag 25. september i tidsintervallet mellem 22.15 og 22.45 og lørdag 9. oktober mellem 22.45 og 23.15.

Den første måling viste en støjbelastning på 47 decibel (dB), mens den næste viste en støjbelastning på 45 dB.

Det vil i begge tilfælde sige mere end 10 dB over, hvad Miljøstyrelsens vejledning foreskriver. Det er en væsentlig overskridelse, da støjen ifølge vejledningen vil opleves halvt så kraftig, når lydniveauet sænkes med 10 dB, og man desuden tydeligt vil kunne høre, når lydtrykket blot ændres med bare 2-3 dB.

Hos Babylon Huset mener de dog ikke, at der er tale om en væsentlig overskridelse, da der i forvarslingen står, at der skal tages højde for en usikker på plus/minus 2,6 dB. Derfor vil de selv undersøge støjen nærmere, inden høringsperioden 22. november udløber, og påbuddet træder i kraft.

»Det er fair nok, men det var ikke særligt højt. Man skal lægge nogle tal til og fra. Derfor har vi bestilt en tekniker, som kommer herud 18. november, hvor han vil stå for et tilsyn i forhold til, hvor højt musik der kan spilles. Så kan vi se, om vi har nogle problemer, eller om vi ikke har, og så tager vi den derfra,« lyder det fra Sarah Hansen, der er sekretær og talsperson ved Babylon Huset, til B.T. Aarhus ovenpå forvarslingen om påbuddet, som de modtog fredag.

Ligesom B.T. Aarhus har hun nu fået aktindsigt i de mange klager, som kommunen siden 2008 har modtaget fra beboere i området om støj fra Babylon Huset. Ifølge hende er det, det pure opspind.

»Vi er godt nok trætte af den stalking af beboerne og alle de klager, som bare ikke passer. Når vi kigger i aktindsigten i forhold til, hvad der bliver sagt, så passer det slet ikke ind i vores kalender, siger hun og tilføjer:

»Men vi er parate til at finde den bedste løsning for begge parter. Både for os og voes naboer. Hvad kommunen beder os om, kommer vi til at gøre,« siger Sarah Hansen.