Aalborg Universitetshospital lancerer nu en helt ny satsning, som blandt andet skal forske i kræft.

Projektet kommer til at hedde ForskningsKUBER og skal i første omgang forske to særligt udvalgte områder: personlig medicin og grundlæggende sygepleje.

Inge Søkilde Pedersen, der er professor ved afdelingen for molekylær diagnostik, er sammen med professorer Martin Bøgsted og Karen Dybkjær ansvarlige for den del, som handler om personlig medicin. Her skal de blandt andet kigge på kliniske data til at finde matchet mellem specifikke variationer i en kræfttumor og den rigtige medicin. For der mangler netop viden på dette område.

»Vi ved, at nogle kræftceller har nedsat evne til at reparere skader i DNA'et. Det ønsker vi at udnytte med henblik på at finde medicin, der kan foranledige, at skaderne opstår, så kræftcellerne ultimativt går til grunde,« siger Inge Søkilde Pedersen, og hun understreger, at det er relevant for mange forskellige former for kræft.

Udover at skabe ny viden om kræftbehandling håber hospitalsledelsen, at forskningsprojektet kan være med til at markere Aalborg Universitetshospital både nationalt og internationalt.

»Personlig medicin er et relativt nyt forskningsfelt, som allerede er i hastig udvikling. Det er centralt, at vi som universitetshospital kan være en del af dette område, idet det på mange måder vil være definerende for fremtidens diagnostik og behandling inden for en lang række sygdomme,« siger lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt.

Det andet forskningsprojekt, som lanceres mandag, skal identificere situationer, hvor den kliniske sygepleje oplever at være utilstrækkelig.

»Sygepleje er en helt central del af patientens samlede forløb uanset hvor på hospitalet, du er indlagt, og hvad du skal behandles for. Forskning i klinisk sygepleje er derfor afgørende for, at vi som hospital kan fastholde en høj faglighed og sikre patienterne den bedste pleje og behandling,« siger Mette Grønkjær, der er professor og forskningsleder.

De to forskningsområder er blevet udvalgt i samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitetshospital. Det er planen, at der i løbet af de kommende år skal udvælges flere områder til projektet.