Videoen i denne artikel har fået kritik fra Pressenævnet. Du kan læse kendelsen her.

En ny afgørelse fra de svenske sundhedsmyndigheder slår fast, at der er store problemer med journalføringen på en af nordens største plastikkirurgiske klinikker, Citadellkliniken.

En klinik, som adskillige danske kvinder har forladt med ar på både krop og sjæl efter mødet med den danske plastikkirurg Waseem Ghulam.

B.T. har i en længere artikelserie og podcasten ‘Skåret i Stykker’ afdækket, hvordan mindst 21 kvinder har haft alvorlige komplikationer i form af huller i brysterne, betændelse og infektioner, som for en række kvinders vedkommende har resulteret i indlæggelser på hospitaler.

Den 11. januar 2023 fik Waseem Ghulam et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, der vurderer, at han er til fare for sine patienter.

Han blev i den forbindelse afregistreret som kosmetisk behandler.

Påbuddet blev givet på baggrund af dårlig journalføring, og Styrelsen for Patientsikkerhed slår fast, at det er yderst problematisk for patientsikkerheden. 

»Manglende journalføring skaber usikkerhed omkring behandlingen, da det kan være et udtryk for, at behandlingen ikke har været udført eller er udført forkert,« står der i påbuddet. 

Waseem Ghulam har flere gange understreget, at problemerne med hans journalføring skyldes, at han og Citadellkliniken fører journal i overensstemmelse med svenske retningslinjer, fordi klinikken ligger i Sverige.

»Vores informationsmateriale opfylder de svenske gudielines, men STPS (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.) vil have, at selvom behandlingen foregår i Sverige, så skal materiale opfylde de danske lovkrav, idet at konsultationen foregår på dansk jord,« skrev Waseem Ghulam i en mail, da B.T. første gang spurgte ind til problemerne med journaler i december 2022.

Men Citadellklinikens journalmateriale opfylder ikke de svenske retningslinjer.

Det fremgår klart af en ny afgørelse truffet af IVO, der er den svenske pendant til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mette Pieler fik foretaget en brystoperation hos en dansk plastikkirurg i Sverige, men resultatet var langt fra det ønskede. 
Mette Pieler fik foretaget en brystoperation hos en dansk plastikkirurg i Sverige, men resultatet var langt fra det ønskede.  Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

IVO har gennemført et tilsyn med Citadellklinikken i perioden juni 2022 og kom på varslet besøg 5. december 2022.

Tilsynsmyndigheden konkluderer i dens rapport, at Citaldellkliniken har problemer på en række forskellige områder, der knytter sig til journalføring, og at klinikken ikke opfylder de svenske krav til journalføring.

»Tilsynet har vist, at der mangler væsentlige oplysninger, der er nødvendige for god og sikker pleje,« fremgår det.

IVO påtaler blandt andet, at klinikkens personale har haft billeder af patienterne og mailkorrespondance med dem gemt i deres egen mailindbakker, fordi de ikke kunne overføres til journalsystemet.

Det er ikke dokumenteret i journalerne, om patienterne har fået den relevante information, og om patienten har givet samtykke. Der er håndskrevne journalnotater, som kun er underskrevet med initialer, og der mangler lister over, hvem initialerne dækker over.

Der mangler datoer, lægelige vurderinger af, hvorfor patienten skal tage medicin, og hvor længe medicinen skal tages.

I to tilfælde skrives journalnotatet om operationen først 14 og 24 dage efter, at operationen blev gennemført.

IVO understreger i sin afgørelse, at patientjournalen har stor betydning for patientsikkerheden.

Både IVO og Styrelsen for Patientsikkerhed bemærker også, at korrekt journalføring er en forudsætning for, om der kan føres tilsyn med lægen. 

Det er med andre ord nødvendigt, at journalen ikke er mangelfuld, hvis en tilsynsmyndighed skal kunne afgøre, om en patient er blevet fejlbehandlet.  

Citadellkliniken får nu muligheden for at rette op på de problemer, som IVO har afdækket, og IVO vil følge sagen, skriver de i deres afgørelse.

Waseem Ghulam blev i marts 2023 sendt hjem fra Citadellklinikken, efter B.T.s dækning af sagen, men han var ansat i den periode, hvor IVO udtaler kritik.

B.T. har derfor spurgt Waseem Ghulam, hvad han tænker om kritikken.

Ligesom B.T. har spurgt, hvordan IVOs afgørelse hænger sammen med Waseem Ghulams tidligere svar til B.T. og Styrelsen for Patientsikkerhed om, at hans journalføring opfylder svenske retningslinjer.

Waseem Ghulam er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Han nævnes ikke med navn i IVOs afgørelse, men flere af de journalføringsprocedurer og metoder, der er mangelfulde har været gældende for alle klinikkens ansatte i den periode, IVO har undersøgt. 

B.T. har også spurgt Peter Cosmo, der er ejer af Citadellkliniken, hvorfor han ikke har sørget for, der var styr på journalføringen, og hvordan klinikken vil sikre patientsikkerheden fremadrettet.

Peter Cosmo er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.