Nye tider er – igen – på vej på Odense Havn, og nu tager man hul på det store arbejde med at lave endnu mere af området til beboelsesområde.

Derfor inviterer Odense Kommune borgere til at komme og give deres besyv med. Og faktisk kan man få havnen introduceret på en anderledes måde, hvis man er interesseret.

Der vil nemlig være både byvandringer og temaværksted, foruden at man kan vælge at svare på det spørgeskema, som altså skal være med til at danne grundlag for, hvordan man arbejder videre med planer for inderhavnen.

»Havnen spiller en vigtig rolle i Odense – både for vores erhvervsliv, kulturliv og identitet som storby,« udtaler Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, ifølge en pressemeddelelse fra kommunen.

»Det skal være et levende område, man har lyst til at besøge, og som danner ramme om rigtig mange af byens fællesskaber på tværs af aldre og interesser.«

Han håber derfor på, at mange borgere vil engagere sig i arbejdet med havnen.

De input, som borgere kommer med, bliver så inddraget i et kreativt oplæg til en arkitektkonkurrence.

Temaværkstedet afholdes ad to omgange på datoerne 26. oktober og 9. november 2021.

Datoen for byvandringen vil blive oplyst på hjemmesiden senere.

Samarbejdet om havnen mellem Odense Kommune, entreprenørfirma A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S drejer sig om hele den indre del af havnen.

A. Enggaard A/S køber helt eller delvist syv områder med tilhørende vandarealer, som er:

  • Bryggen (området tættest på Åløkkeskoven)
  • Søkvarteret (området i forlængelse af Åløkkeskoven på venstre side af Gammelsø)
  • Siloøen
  • Byens Ø
  • Havnegadekvarteret (området på højre side af Havnegade fra Buchwaldsgade til Nørrevoldgade)
  • Pakhuskajen (området på venstre side af Havnegade fra Nørrevoldgade til Malmøgade)
  • Hjørnet af Promenadebyen ud mod Toldbodgade.

Information om inddragelsen og tilmelding til de forskellige aktiviteter kan findes på odense.dk/inderhavn. Her vil også løbende blive udgivet en række podcasts om havneudviklingen.