De stærkt omdiskuterede nationale test bliver sat i bero.

I hvert fald for en stund, skriver TV2.

Partierne bag folkeskoleforliget er netop blevet enige om, at skolerne fremover nu selv må vælge, om de vil gennemføre nationale test i dette skoleår eller ej.

Der har længe været voldsom debat om de nationale test. Blandt andet har mange lærere været skeptiske over for at bruge dem.

I begyndelsen af februar anbefalede Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVI), at de nationale test blev sat i bero. Her lød konklusionen blandt andet, at resultaterne var for usikre til at kunne stå alene.

Det er den anbefaling, som regeringen og partierne bag folkeskoleforliget nu følger.

Det betyder ifølge TV2, at de nationale test udsættes indtil videre på alle skoler - på nær de 20 procent, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.

Derudover vil 10 procent af de øvrige skoler blive tilfældigt udvalgt til at gennemføre testene.

Skulle der være skoler, der selv ønsker fortsat at bruge de nationale test, kan de gøre det.