Vandet har været blågrønt og nærmest hvidligt og uklart.

Nu har er der endelig fundet en forklaring på, hvad der er galt med flere af søerne i Folkeparken, der ligger i Roskilde. Næsten.

Ifølge Sn.dk har Roskilde Kommunes undersøgelser af vandet vist, at misfarvningen af vandet skyldes bakterier. Det er dog endnu uvist, hvilke der er tale om.

»Vi ved nu, at der er fundet flere bakterier i vandet, en af dem i en ret høj koncentration. Vi afventer nu at få artsbestemt bakterierne, så vi måske kan handle på den viden vi får,« siger Jens Asger Andersen, specialkonsulent i Roskilde Kommunes miljøafdeling, til mediet.

Man har desuden konstateret, at en af søerne ikke er ramt. Og lige præcis i den sø blev bunden renset op sidste år.

Så det kunne ifølge kommunen være en mulig løsning.

Samtidig henstiller man til byens borgere, at de ikke fodrer ænderne i søerne. Også det kan nemlig have betydning for vandkvaliteten.

Der vil nu derfor blive sat skilte op med anbefalinger om ikke at fodre dyrene.