Sommerferien er for mange netop forbi, hvilket betyder, at hverdagen kalder, og børnene igen skal afleveres i institution eller lige om lidt i skole.

Men det er altså vidt forskelligt, hvordan forældre landet over får lov til at aflevere og hente deres børn.

Sanaa El Hayek på 30 år er mor til to børnehavebørn i samme institution i Albertslund Kommune, og hverken hun eller børnene må komme indenfor i børnehaven. Det har de ikke måttet i flere måneder, fortæller den frustrerede mor.

»De er trætte af at være ude. Det er kedeligt, siger de,« lyder det fra Sanaa El Hayek, inden hun fortæller, at det især er hendes ældste pige, det påvirker negativt:

TIP OS! Er du forundret over måden, hvorpå du må hente eller aflevere dit barn i skole eller institution? Så send en mail til trin@bt.dk

»Mit store barn på fem år klager over, at de ikke må komme ind. Hun siger ordret, at hun savner at være inde at lege. Hun gider slet ikke af sted til børnehaven længere. Og der var ikke noget før i tiden.«

B.T. har på Facebook spurgt 95 mødre, hvordan de har fået besked på at aflevere og hente deres børn i skole eller institution efter sommerferien, og her svarer 61, at det udelukkende må foregå udendørs.

19 af de 61 må dog følge deres børn helt hen til døren, mens de resterende 42 enten skal aflevere og hente børnene på legepladsen eller ved lågen ind til legepladsen.

10 af de adspurgte mødre svarer, at de gerne må bevæge sig inden for døren, dog ikke længere end til garderoben, og så er der altså 24 mødre, der må aflevere og hente indenfor – helt som normalt.

Af mødrenes svar er der ingen sammenhæng i forhold til kommunegrænser. Det vil sige, at forskellige institutioner og skoler i samme kommune kan køre med helt modsatrettede regler i forhold til aflevering og afhentning.

Sanaa El Hayek har adskillige gange spurgt pædagogerne i sine børns børnehave, hvorfor børnene ikke må komme ind at lege. Det undrer hende, at de ikke må det, fordi hun selv arbejder som pædagog til hverdag, hvor reglerne er helt anderledes.

»Når man spørger dem dernede, siger de, at sådan er reglerne, og at de ikke har fået noget andet at vide. Jeg arbejder selv i en institution, og der er børnene indenfor. Det handler bare om, at de skal have færre stykker legetøj end normalt, som så skal vaskes af hver dag,« siger den 30-årige mor.

Mor til to børnehavebørn Sanaa El Hayek på 30 år.
Mor til to børnehavebørn Sanaa El Hayek på 30 år. Foto: PRIVATFOTO
Vis mere

Og hendes frustration bliver ikke ligefrem mindre, når hun sammenligner med naboinstitutionerne i Albertslund Kommune:

»Jeg ved, at der er andre institutioner i kommunen, hvor børnene gerne må komme indenfor. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke kommer en regel oppefra, som alle i hele landet skal følge. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der skal være så meget forskel fra institution til institution.«

Hun kan slet ikke forstå logikken i, at de under ingen omstændigheder må bevæge sig indendørs.

»Vi må slet ikke gå ind. Det må børnene heller ikke selv. De må ikke engang gå ud i garderoben med deres taske,« siger Sanaa El Hayek.