Lyt til artiklen

Der skete dramatiske ændringer i den danske strategi mod corona i de sidste 48 timer op til det historiske pressemøde 11. marts.

Anbefalinger som at tage cyklen på arbejde i stedet for toget blev på to døgn skiftet ud med den omfattende nedlukning af samfundet, som Mette Frederiksen besluttede at gennemføre.

B.T. har på baggrund af aktindsigt i mødereferater, notater og mail rekonstrueret forløbet.

Mandag 9. marts

Mandag 9. marts klokken 14.44 sender Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), en mail til Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen (SST).

Kåre Mølbak, Statens Serum Institut.
Kåre Mølbak, Statens Serum Institut. Foto: Niels Christian Vilmann
Vis mere

Antallet af smittede i Danmark stiger dramatisk, og de danske myndigheder planlægger at skifte strategi – fra 'inddæmning' til 'afbødning'.

Fra at opspore smittede og forhindre, at corona kommer ind i landet ved de ydre grænser, skal man nu forhindre, at der kommer coronavirus ind i sygehuse og på plejehjem.

Danmarks statsepidemiolog, Kåre Mølbak, opfordrer til en række tiltag. For eksempel at reducere smittespredning ved at tage cyklen i stedet for bus eller tog samt at begrænse besøg på plejehjem og hospitaler.

Søren Brostrøm kvitterer for rådgivningen med et 'mange tak'. På det tidspunkt har ingen af dem nogen idé om, hvad Mette Frederiksen har i tankerne.

Tirsdag 10. marts

Klokken 12 er der møde hos krisestaben Den Nationale Operative Stab (NOST).

Den består af chefer fra Rigspolitiet, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen, Nationalbanken og en række styrelser og ministerier.

Epidemien er ved at udvikle sig, og staben skal udarbejde et notat om, hvad myndighederne gør i forhold til det bebudede strategiskifte.

NOST skriver i samarbejde med SSI og SST et notat, hvor anbefalinger fra Kåre Mølbaks notat er direkte kopieret ind.

Krisestaben sender sin rådgivning, om hvad myndighederne bør gøre, til AC-gruppen – afdelingschefgruppen.

Det er en gruppe af chefer på tværs af statens departementer, der er samlet under Justitsministeriet. Men det skal vise sig, at det langtfra lever op til de politiske ønsker fra Mette Frederiksens regering.

Onsdag 11. marts

Et møde hos Den Nationale Operative Stab tager 11. marts en uventet drejning. Ved begyndelsen klokken 12 er politidirektør Svend Larsen stadig ikke mødt op.

Da han endelig ankommer, bliver dagsordenen for mødet ændret.

Svend Larsen, politidirektør, fik travlt 11. marts. Fra et hastemøde i AC-gruppen skyndte han sig til møde i krisestaben, hvor han fortalte om de politiske ønsker.
Svend Larsen, politidirektør, fik travlt 11. marts. Fra et hastemøde i AC-gruppen skyndte han sig til møde i krisestaben, hvor han fortalte om de politiske ønsker. Foto: Linda Kastrup
Vis mere

Grunden til forsinkelsen er, at han deltog i et hastemøde hos AC-gruppen. Først fortæller han, at AC-gruppen var tilfredse med notatet, som NOST afleverede dagen før.

Dog har Mette Frederiksens regering et helt andet ønske:

'Men at der fra politisk niveau var et ønske om at begynde planlægningen af et mere vidtgående scenarie,' står der i referatet.

Politidirektøren forklarer, at AC-gruppen kl. 10 samme dag havde fået besked på at planlægge, hvordan man kan lukke landet ned.

Derfor har Svend Larsen nye konkrete tiltag med, som krisestaben skal tage stilling til:

Lukning af skoler, dagtilbud, gymnasier, videregående uddannelser, kulturinstitutioner, biblioteker og aktivitetstilbud. Lukning af kollektiv trafik. Offentligt ansatte sendes hjem. Opfordring til at private arbejder hjemmefra. Forsamlingsforbud på 100 personer. Nye indrejserestriktoner.

Mødet fortsætter til ud på aftenen.

Samtidig med mødet i krisestaben bliver Søren Brostrøm og Kåre Mølbak informeret om Mette Frederiksens planer af Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet.

Søren Brostrøm frarådede regeringen at gennemføre de omfattende planer.
Søren Brostrøm frarådede regeringen at gennemføre de omfattende planer. Foto: Ida Marie Odgaard
Vis mere

Statsministeren planer får vidt forskellig modtagelse hos lederne i to centrale sundhedsmyndigheder.

Selv om Mette Frederiksens plan ligger langt fra det, Kåre Mølbak selv foreslog, bliver han ifølge sine egne ord »begejstret«. Han modtager en mail fra Per Okkels med et billede af regeringens plan.

»Jeg kunne se i mailen, at det var meget omfattende, og ud fra min faglige vurdering tænkte jeg, at det ville have en effekt og ville bidrage til at få epidemien under kontrol,« sagde han i interview med Politiken, hvor han også understreger, at det ikke var ham, der anbefalede tiltagene om nedlukning.

Omvendt virker Søren Brostrøm langtfra begejstret.

Manden, der populært kaldes coronageneralen, skriver kl. 13.27 i et svar til Per Okkels, at han fraråder at gennemføre planerne.

Brostrøm kan ikke anbefale en lukning af skoler, børnehaver og vuggestuer, og han indstiller til, at man på det tidspunkt ikke melder flere tiltag ud end dem, som NOST har sendt til AC-gruppen dagen før.

Syv timere senere toner Mette Frederiksen frem på landets tv-skærme.

»Det, jeg vil sige i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere.«