Det skal allerede fra på mandag være tilladt at samles 50 personer.

Det er statsminister Mette Frederiksens udspil i et brev til partilederne, som B.T. er i besiddelse af.

Hun foreslår igen at lempe forbuddet 8. juli - denne gang til 100 personer. Partilederne skal forhandle om udspillet i weekenden.

Lige nu er det forbudt at samles flere end 10 personer grundet coronaepidemien.

Vil tillade bryllupper med over 50

Derudover vil regeringen indføre undtagelser til forsamlingsforbuddet, blandt andet skal man kunne afholde bryllup i en restaurant - eller lignende - hvis stedet står for mad og lokaler.

Hvis partilederne bliver enige om Mette Frederiksens udspil, betyder det også, at der kan samles op mod 500 personer, hvis de overholder retningslinjerne for afstand:

'Det vil også være muligt at holde for eksempel en konference med siddende deltagere eller lignende, samt at idrætten, for eksempel superligaklubberne, kan samle op til 500 personer til kampene, hvor tilskuerne sidder ned,' fremgår det af brevet.

Der vil fortsat være en absolut grænse på 500 personer.

Hæves til 200 i august

Vedrørende private boliger vil Mette Frederiksen fortsat ikke indføre lovgivning, men derimod anbefale at man holder sig til 50 personer.

Mette Frederiksen vil igen lempe forsamlingsforbuddet 8. august.

Her skal 200 personer kunne samles ved arrangementer, hvor 'arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer' - det vil sige restauranter, konferencecentre osv.

For alle øvrige arrangementer vil grænsen fortsat være 100 personer.

Frist til at svare lørdag

Men hvis coronasmitten blusser op, vil Mette Frederiksen som det første stramme forbuddet igen:

'Regeringen ønsker samtidig med den gradvise lempelse af forsamlingsforbuddet at gøre det klart, at såfremt der sker en opblussen i epidemien, så vil en opstramning af forsamlingsforbuddet forventeligt være et af de første tiltag', lyder det i brevet.

Mette Frederiksen beder partilederne om at sende bemærkninger eller give deres holdning til udspillet senest lørdag 6. juni kl. 20.