Dorthe Schandorff er frustreret. »Mega-frustreret,« som hun selv siger.

For den 43-årige frisør fra Kolding føler sig nødsaget til nu på femte år at lægge arm med diverse offentlige instanser, som hun føler sig svigtet af.

Frustrationerne skyldes naboens tilbygning, som fra begyndelsen er opført for højt i forhold til den byggetilladelse, han i sin tid fik fra Kolding Kommune.

»Jeg fik simpelthen et chok, da der blev rejst spær. Det viste sig da også, at da den færdige bygning blev målt op, var den 9,21 meter høj. Han havde fået tilladelse til at bygge i en højde på 6,6 meter. I øvrigt uden at jeg var blevet partshørt,« siger hun.

 

B.T. har gravet sig gennem de mange akter i sagen, der begyndte i 2014. Og den er ikke færdig endnu.

»Hvis de tror, jeg bare giver op, så er de kommet til at danse med den forkerte kvinde. Det betyder helt vildt meget, at den bygning er blevet lavet. Jeg er bange for, at den forringer værdien af mit hus, og så tager den også min sol. Og så er det da heller ikke særlig sjovt at kunne blive overbegloet i sin egen have og på sin egen terrasse.«

I takt med Dorthe Schandorffs række af indsigelser har naboen ændret på tagkonstruktionen og dermed taget en del af højden. Men trods det overstiger højden stadig byggeretten, hvilket dog ikke har fået konsekvenser for naboen.

For undervejs i byggeprojektet har Kolding Kommune givet tre dispensationer og dermed retsligt lovliggjort tilbygningen, som rager op, så Dorthe Schandorff ikke længere føler, hun kan færdes frit på dele af sin egen grund, fordi der er direkte udsyn fra den nyopførte tilbygning inde ved siden af.

»Hvis de tror, jeg bare giver op, så er de kommet til at danse med den forkerte kvinde,« siger Dorthe Schandorff.
»Hvis de tror, jeg bare giver op, så er de kommet til at danse med den forkerte kvinde,« siger Dorthe Schandorff. Foto: Claus Fisker
Vis mere

»Hvis bare man laver åbenlyse ulovligheder, så ender det åbenbart med, at man ligefrem bliver belønnet for det og får hele 'svineriet' til sin egen fordel. Den slags hører da ikke hjemme i et retssamfund,« siger hun.

»Den seneste dispensation, naboen har fået, er med den begrundelse, at det vil være alt for dyrt for ham at lave det om, hvis det skal overholde byggeretten. Jamen … Det er da helt utroligt! Men det er åbenbart sådan, systemet fungerer i Kolding Kommune. Du skal bare gå i gang – byg løs. Så får du tilgivelse bagefter. Uanset om det er ulovligt,« lyder det fra Dorthe Schandorff.

Hun har indtil videre brugt 11.000 kroner til dels advokatbistand, dels en landinspektør, som hun i april 2016 hyrede til at lave en kontrolopmåling af naboens tilbygning, efter den var ændret og sænket i højden.

Landinspektøren konstaterede, at højden nu var 8,57 meter. Naboen havde da fået tilladelse til at bygge i en højde på 8,5 meter.

Trods en advarsel fra Kolding Kommune til naboen om, at han ville blive pålagt fysisk at lovliggøre sin tilbygning, har han i stedet fået sin tredje dispensation. Dét på trods af, at kommunen selv vurderer, han ikke har handlet i god tro.
Trods en advarsel fra Kolding Kommune til naboen om, at han ville blive pålagt fysisk at lovliggøre sin tilbygning, har han i stedet fået sin tredje dispensation. Dét på trods af, at kommunen selv vurderer, han ikke har handlet i god tro. Foto: Claus Fisker
Vis mere

Dorthe Schandorff føler, hun fra begyndelsen er blevet urimeligt behandlet, så hun sætter hælene i over den nu syv centimeter for høje tilbygning. Det er blevet en principsag for hende.

»Naboen har fået tilladelse til det hele, selv om han fra start har bygget ulovligt. Så vil jeg også have mine syv centimeter,« som hun siger.

Naboen bliver partshørt efter Dorthe Schandorffs indsigelse. Uden at svare. Til gengæld modtager Dorthe Schandorff to måneder senere et brev fra Kolding Kommune om partshøring.

For i stedet for at svare på partshøringen på hendes foranledning har naboen, Casper Nielsen, i mellemtiden ansøgt kommunen om dispensation til retslig lovliggørelse af tilbygningen.

Foto: Claus Fisker
Vis mere

Så nu er det pludselig Dorthe Schandorff, der skal forholde sig til naboens ønske.

»Jeg gør selvfølgelig indsigelse igen,« siger hun.

Men uden held. For måneden efter, i august 2016, giver Kolding Kommune for tredje gang dispensation. Den 8,57 meter høje tilbygning på Kærmindevej 19 gøres lovlig med et pennestrøg. Dorthe Schandorff går til Statsforvaltningen og klager over, at kommunen gang på gang har ignoreret hendes indsigelser.

Her bliver hun for første gang lyttet til, for Statsforvaltningen hjemsender sagen til fornyet behandling.

»Hvis bare man laver åbenlyse ulovligheder, så ender det åbenbart med, at man ligefrem bliver belønnet for det og får hele 'svineriet' til sin egen fordel. Den slags hører da ikke hjemme i et retssamfund,« siger Dorthe Schandorff. 
»Hvis bare man laver åbenlyse ulovligheder, så ender det åbenbart med, at man ligefrem bliver belønnet for det og får hele 'svineriet' til sin egen fordel. Den slags hører da ikke hjemme i et retssamfund,« siger Dorthe Schandorff.  Foto: Claus Fisker
Vis mere

I februar 2018 skal Kolding Kommune derfor træffe ny afgørelse. Resultat: Den retslige lovliggørelse, som kommunen tidligere har givet, fastholdes.

I juli samme år går hun for anden gang til Statsforvaltningen. Men da hun endnu ikke har fået svar i marts 2019, klager hun til Folketingets Ombudsmand over sagsbehandlingstiden.

I mellemtiden er Statsforvaltningen blevet delt op i nye afdelinger, så hele sagen er overgået til Nævnenes Hus. Nævnet oplyser, at der kan forventes en sagsbehandlingstid på to år eller mere.

Dorthe Schandorff venter stadig på svar.