»Det er en usædvanlig sag, og jeg kan sådan set godt forstå, hun har klaget. For hun har fra begyndelsen haft en helt anden forventning end det, det er endt op med.«

Det siger Ingelise Jellesen, byggesagschef i Kolding Kommune, om Dorthe Schandorffs fortsatte kamp mod sin nabos tilbygning.

»Det, der gør den her sag speciel, er, at projektet bliver ændret flere gange undervejs, og derfor bliver der også søgt om dispensation ad flere omgange. Det er ikke unormalt, at man får en eller flere dispensationer til et byggeri, men som regel får vi alle ansøgningerne på én gang.«

»Det usædvanlige her er, at der er søgt om flere dispensationer undervejs i byggeprojektet. Og derfor svarer det færdige byggeri ikke til de forventninger, naboen (Dorthe Schandorff, red.) har haft,« siger byggesagschefen.

Hun forklarer videre, at hvis der fra dag ét var blevet søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning på 8,5 meter, havde ansøgeren fået ja.

»I henhold til byggeretten må man bygge i 8,5 meters højde, så det ville vi have givet tilladelse til allerede dengang,« siger Ingelise Jellesen.

Sagen ligger nu til endelig afgørelse i Planklagenævnet. Der kan gå en rum tid.

»Når der kommer en afgørelse, uanset hvad den lyder på, så retter vi os selvfølgelig efter den,« siger byggesagschefen.