Det storstilede projekt Lynetteholmen kan ende med at blive noget mindre end det gigantiske 'Kinderæg’, sådan som den tidligere regering med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen og Københavns forhenværende overborgmester Frank Jensen præsenterede projektet det på et pressemøde 5. oktober 2018.

Her skortede det ikke på store armbevægelser.

Som et Kinderæg vil anlæggelsen af den kunstige halvø Lynetteholmen i Københavns Havn løse tre udfordringer på en gang. Uden at koste skatteyderne så meget som en krone, lød det fra Løkke.

For det første skulle Lynetteholmen klimasikre København. Men det har eksperter sået tvivl om i B.T.

Lars Løkke Rasmussen m.fl. præsenterede 5. oktober 2018 det gigantiske projekt Lynetteholmen for offentligheden på et pressemøde.
Lars Løkke Rasmussen m.fl. præsenterede 5. oktober 2018 det gigantiske projekt Lynetteholmen for offentligheden på et pressemøde. Foto: Screenshot fra pressemødet, Statsministeriet.
Vis mere

For det andet skulle den kunstige halvø skabe plads til boliger til 35.000 københavnere og lige så mange arbejdspladser.

Og for det tredje skulle halvøen generere så store indtægter fra salg af byggegrunde, at projektet vil kunne finansiere metro til øen og en østlig ringvej, der forbinder Lynetteholmen med resten af byen og leder trafikken uden om København.

»Vores fælles udgangspunkt er – og det tror vi på – at det samlede projekt kan finansieres af egne indtægter, det vil sige uden udgifter for skatteyderne, for staten,« sagde Lars Løkke Rasmussen på pressemøder 5. oktober 2018.

Men siden da er projektet skrumpet.

Et flertal i Folketinget har nemlig med infrastrukturaftalen fra 28. juni sidste år kun reserveret penge til en metroforbindelse og en lille stump vej, der kobler halvøen Lynetteholmen til byen med en forlængelse af Nordhavnstunnelen.

Væk er den fulde østlige ringvej, der skulle føre trafikken uden om Københavns centrum i en tunnel, altså den ene del af Løkkes Kinderæg. Den er der nu kun finansiering til at undersøge i en såkaldt VVM-undersøgelse.

Den stiplede del af østlig ringvej blev i 2018 præsenteret som en del af det store projekt Lynetteholmen. En anden linjeføring blev også præsenteret som en mulig løsning. Ringvejen skulle finansieres af grundsalg på Lynetteholmen, lød det dengang. Men nu siger både den nuværende og tidligere transportminister, at det ikke er sikkert, at ringvejen, som tænkes nedgravet i en tunnel, kan betales af grundsalg på Lynetteholmen.
Den stiplede del af østlig ringvej blev i 2018 præsenteret som en del af det store projekt Lynetteholmen. En anden linjeføring blev også præsenteret som en mulig løsning. Ringvejen skulle finansieres af grundsalg på Lynetteholmen, lød det dengang. Men nu siger både den nuværende og tidligere transportminister, at det ikke er sikkert, at ringvejen, som tænkes nedgravet i en tunnel, kan betales af grundsalg på Lynetteholmen.
Vis mere

»Hvis vi ser på infrastrukturen, så var det (det samlede Lynetteholmen-projekt, som blev præsenteret for offentligheden 5. oktober 2018, red.) jo meget mere vidtrækkende, end vi lægger op til i vores infrastrukturaftale,« lyder det  31. januar i år fra den nu forhenværende transportminister Benny Engelbrecht i Berlingskes podcast 'Pilestræde' om Lynetteholmen.

Han tilføjede:

»Så hvis der er nogen, der nu siger: 'Er der nogen af de visioner, der blev præsenteret tilbage i 2018 af den daværende statsminister, der måske er droslet lidt ned siden da?' Så er det korrekt.«

Benny Engelbrecht gjorde det i samme interview klart, at skatteyderne kan komme til at betale for den del af østlig ringvej, som ikke ligger i infrastrukturaftalen. Hvis der overhovedet bliver truffet beslutning om at bygge ringvejen.

Lige nu ved borgerne altså ikke, om de får en fuld østlig ringvej, og – hvis de gør – om de så kommer til at betale for den eller dele af den med skattekroner.

Det står i skarp kontrast til udmeldingerne på pressemødet 5. oktober 2018, hvor det hele gik op i en højere enhed og ifølge den daværende regering ville koste skatteyderne et rundt nul.

Men det er ikke den nuværende regerings ansvar, lod Benny Engelbrecht forstå i Berlingskes podcast:

»Der er ingen fra min regerings side, der har stillet borgerne det i udsigt, at det (salg af byggegrunde på Lynetteholmen., red.) kan finansiere en fuld østlig ringvej. Det, vi har lagt til grund, er, at det kan finansiere det, der skal til for at trafikbetjene Lynetteholmen med cykelinfrastruktur, med metro og vej.«

Daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) erkender i dag, at det ikke er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en fuld østlig ringvej, som han ellers sagde på pressemødet i oktober 2018.

»På det tidspunkt så vi det som et sandsynligt scenario. Det er stadig en mulighed, men det er også en mulighed, at grundsalget kun vil kunne finansiere 50 eller 75 procent af østlig ringvej,« siger han og understreger ligesom Benny Engelbrecht, at der endnu ikke er truffet beslutning om at anlægge ringvejen.

Ole Birk Olesen pointerer, at det fortsat er hans klare forventning, at selve anlægget af den rå halvø uden bebyggelse vil være selvfinansierende, og at salg af byggegrunde vil kunne finansiere den metroforbindelse og forlængelse af Nordhavnstunnelen, der er aftalt og afsat 12,7 milliarder kroner til i infrastrukturaftalen fra juni sidste år.

B.T. ville gerne have spurgt Lars Løkke Rasmussen, hvad han tænker om, at hans Kinderæg slår sprækker, men Lars Løkke Rasmussen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.