Søvnbesvær, hjertebanken, kvalme og ukontrolleret gråd.

Flere af de ansatte på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser på Aarhus Universitetshospital (AUH) er på randen til en sygemelding.

På afdelingen oplever de ansatte så uklare krav til, hvordan de skal behandle de spiseforstyrrelse patienter, at de bærer på en konstant bekymring om, hvorvidt patienterne overlever, når de sender dem ud af døren. En bekymring, som de også tager med sig hjem.

Det fremgår af et strakspåbud til afdelingen fra Arbejdstilsynet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Hvis der ikke kommer styr på problemerne med det samme, vil det kunne have vidtstrakte konsekvenser for de ansatte, fremgår det.

»Utilstrækkelig forebyggelse af uklare krav forøger ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som for eksempel angst, depression og hjerte-kar-sygdomme. Arbejdstilsynet vurderer endvidere, at faren ved at blive udsat for uklare krav er så alvorlig, at den skal imødegås straks,« skriver Arbejdstilsynet blandt andet i afgørelsen, som afdelingen modtog 9. juni.

På afdelingen behandles både børn, unge og voksne, der har brug for hjælp til eksempelvis anoreksi, bulimi og andre lignende spiseforstyrrelser.

Påbuddet drejer sig dog hovedsageligt om arbejdsforholdene på det, som kaldes torsdagskonferencen, hvor målgruppen er voksne, der lider af indviklede og langvarige spiseforstyrrelser – og som oftest ikke ønsker behandling.

De ansatte oplyser, at der ikke arbejdes ud fra nogen tydelig retning, når de behandler patienterne, og at kravene er blevet endnu mere uklare, siden der i efteråret 2021 blev indgået et aftaleforløb med Arbejdstilsynet om foreløbige forbedringer.

Det skyldes blandt andet mange sygemeldinger, som har gjort, at ansatte har skullet hjælpe klinikken i Gødstrup, der hører sammen med klinikken i Skejby.

Ifølge de ansatte har det den konsekvens, at der laves hovsaløsninger for patienterne, der i forvejen er livsfarligt syge. Desuden oplyser de ansatte, at der flere gange om ugen sker fejl i arbejdet på grund af uklare arbejdsgange.

Som eksempel herpå nævnes blandt andet manglende opfølgning på faretruende lavt blodtryk, og at de glemmer at skrive nye oplysninger i journalen.

De uklare krav gør, at de ansatte føler et øget arbejdspres, der blandt andet giver en følelse af konstant at slukke ildebrande og medvirke til ugentligt overarbejde.

Det gør, at de døjer med søvnbesvær, hjertebanken, kvalme, når de møder ind, er grådlabile, har svækket hukommelse og er kortluntede. Derudover er de både bekymret for sig selv og deres kollegaer, da flere af dem står over for en aktuel sygemelding.

I et skriftligt svar til B.T. erkender chefsygeplejerske på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Psykiatrien i Region Midtjylland Camilla Havsteen, at forholdene ikke har været i orden, samt at de tiltag, de indførte i efteråret 2021, ikke har været tilstrækkelige.

»Det er dybt beklageligt, at der er medarbejdere, der på grund af uklare krav er belastede i en grad, så det går ud over deres helbred.«

»Det er helt uacceptabelt, og derfor har vi nu sat ind med en intensiv handlingsplan, hvor det blandt andet er prioriteret at gøre det helt tydeligt, hvordan vi behandler langtidssyge patienter afhængigt af, hvor alvorlig deres tilstand er. Derudover har vi også tydeliggjort, hvordan medarbejderne får fat i deres leder, så de hurtigt kan få afklaret diverse tvivlsspørgsmål,« skriver hun.

Konkret har de blandt andet valgt at dele klinikken for spiseforstyrrelser op, så der fremadrettet er en ledelse, der varetager 'team for børn og unge' og en ledelse, der varetager 'team for voksne'. På den måde kan de nemlig frigøre flere ledelsesressourcer til at sikre, at medarbejderne trives.

Derudover har de med det samme taget hånd om de stressramte medarbejdere, oplyser hun.

»Desuden har vi tilbudt vores medarbejdere med stress-symptomer hjælp af en psykolog og indført ugentlige tjek-ind- og tjek-ud-møder, individuelle medarbejdersamtaler samt hurtigere lederrespons på spørgsmål,« skriver Camilla Havsteen.

Det er ikke første gang, at B.T. kan fortælle om problemer med arbejdsforholdene i psykiatrien i Aarhus. I starten af året kunne vi berette om, hvordan de ansatte på Afdeling for Psykoser blev udsat for en »sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko«, fordi de var i øget risiko for at blive udsat for vold, fordi der manglede flugtveje.

Det kan du læse mere om her.