I tre år har Jan Steffen været frataget samværet med sin tiårige søn.

Nu kræver han erstatning fra Familieretshuset, som han ikke kun mener har krænket hans retssikkerhed – men også hans menneskerettigheder.

Familieretshuset har nægtet at ville behandle Jans Steffens gentagne ansøgninger om samvær, hvilket, Østre Landsret sidste år afgjorde, var forkert og et brud på både forældreansvarsloven og FNs Børnekonvention.

Derfor er Familieretshuset altså nu tvunget til at behandle hans ansøgning om samvær, som endeligt skal afgøres i Familieretten 10. juni, og hvor han indtil da har fået midlertidigt samvær med sin søn fire dage hver anden uge.

Men selv hvis Jan Steffen får en fast samværsordning til juni, giver det ham ikke de tre år tilbage, som han har mistet med sin søn.

»Skal det være omkostningsfrit som statslig instans at fratage børn og forældres samvær på den måde? En måde, som landsretten efterfølgende siger, er forkert. Nej, det mener jeg ikke, at det skal,« lyder det fra Jan Steffen.

Derfor har han sammen med sin advokat valgt at kræve erstatning fra Familieretshuset for brud på menneskerettigheder.

»Vi mener, at Familieretshuset har krænket retten til familieliv, som er forankret i menneskerettighedskonventionen,« siger Jan Steffens advokat, Frederikke Danvig Plange, fra Ehmer Pramming Advokater og fortsætter:

»I Jans sags er retten til familieliv blevet krænket ved at Familieretshuset har fastsat begrænsninger i adgangen til samvær med sønnen. Han og hans søn har ikke haft samvær i flere år, fordi der er blevet truffet flere mangelfulde afgørelser. Det skal man kunne erstattes for,« siger Frederikke Danvig Plange.

De mangelfulde afgørelser, som advokaten henviser til, og som B.T. har fået indsigt i, bygger blandt andet på Familierethusets modvilje til at inddrage sønnens synspunkter.

Af sagens dokumenter fremgår det, at man hverken har villet afholde en børnesamtale, lave en ny børnesagkyndig undersøgelse eller forholde sig til sønnens ønsker:

»Det forhold, at sønnen har givet udtryk for, at han ønsker samvær, og at han ønsker mere samvær end det hidtidige, kan ikke føre til et andet resultat,« fremgår det af Familieretshusets afgørelse om ikke at ville behandle Jan Steffens sag i marts 2020, hvor de lægger til grund, at de vil skærme sønnen for forældrenes konflikt.

Jan Steffen føler, at han de seneste år har haft to job. Sit 'rigtige' job og kampen for at få sin søn tilbage, som har kostet både på det økonomiske og mentale plan.
Jan Steffen føler, at han de seneste år har haft to job. Sit 'rigtige' job og kampen for at få sin søn tilbage, som har kostet både på det økonomiske og mentale plan. Foto: Rasmus Egeris Ejdrup
Vis mere

Konflikten mellem Jan Steffen og moren til hans søn begyndte ifølge ham med, at de ikke kunne blive enige om en samværsordning.

Ifølge Familieretshuset fastholder Jan Steffen konflikten – primært ved at søge om samvær gentagne gange og klage over afgørelser.

Familieretshuset har nægtet at ville behandle hans ansøgning, da der »fortsat er et meget højt konfliktniveau mellem forældrene«, og at Jan Steffen »er med til at fastholde dette konfliktniveau«.

Men ifølge advokat Frederikke Danevig Plange bryder Familieretshuset et grundlæggende princip i forvaltningsretten ved at nægte at behandle Jan Steffens ansøgning om samvær.

»De har som myndighed pligt til undersøge tingene og have sagen tilstrækkeligt oplyst, inden de træffer en afgørelse. Det vælger de bare fuldstændig at ignorere,« siger advokaten.

Hvis Familieretshuset ikke vil imødekomme hans erstatningskrav, er han klar til at tage sagen til domstolene, siger Jan Steffen.

Det kan ende med at koste dig dyrt. Er det det værd?

»Ja. Jeg håber, at det kommer til at betyde, at de ikke udsætter andre forældre og børn for det her. Det er min motivation.«

B.T. har været i kontakt med Familieretshuset, der ikke ønsker at kommentere på den konkrete sag om erstatningskrav.

B.T. har talt med sønnens mor, der er bopælsforælder. Hun har ikke ønsket at medvirke.