Hvert år dør mellem 1.000 og 2.000 danskere af influenza.

Langt de fleste er ældre over 65 år.

Alligevel anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at de ældre i år får særligt forstærkede vacciner, som kan spare dem for indlæggelser - de tilbydes i stedet en standardvaccine.

Til gengæld anbefaler Sundhedsstyrelsen, at små børn lader sig vaccinere.

I direkte strid med lægernes anbefaling.

Dansk Selskab for Almen Medicin, der repræsenterer de praktiserende læger, har i flere høringssvar udvist forbehold, når det kommer til at vaccinere de yngste.

»Vi synes som udgangspunkt ikke, at børn skal beskytte voksne. Det er også derfor, at vi mener, at man kan 'tilbyde' vaccinen, men ikke 'anbefale', da man så vil lægge et moralsk pres på de forældre, der ikke vil vaccinere deres børn. Vi vil gerne sørge for, at der er en nuanceret debat,« siger Bolette Friderichsen, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, til B.T.

Det er også svaret, som forældre får, når de spørger ind til influenzavaccine til børn.

»Vi siger: Dit barn kan sagtens klare influenza og vil ikke blive skadet. Det hører med til at opbygge et immunforsvar. På den anden side ved vi ikke, om immunforsvaret bliver stærkere af at få en vaccine eller af at få influenza, og med vaccinen kan man undgå at blive syg,« siger Bolette Friderichsen.

Også Dansk Pædiatrisk Selskab pointerer, at vaccination skal være for børnenes skyld – ikke for at nedsætte influenzabyrden i samfundet.

»Vaccination skal være for børnenes skyld. Selvom mange mennesker bliver syge af influenza hvert år, kan vi på baggrund af det tilsendte materiale ikke generelt anbefale influenzavaccine til børn i alderen nul-seks år som et led i børnevaccinationsprogrammet,« skriver Dansk Pædiatrisk Selskab i deres høringssvar.

Af Sundhedsstyrelsens egen medicinske teknologigennemgang (MTV) af influenzavaccination fremgår det, at samfundet kan vinde tusindvis af kvalitetsleveår og spare millioner af kroner ved at udvide influenzaprogrammet for ældre med en særligt forstærket vaccine.

Men samfundet kan spare endnu mere, hvis man giver børn i alderen to-seks år influenzavacciner.

Over 20 år vil man ifølge Sundhedsstyrelsens beregninger vinde 28.495 kvalitetsleveår og spare sundhedsvæsenet for 38.122 millioner kroner ved at vaccinere børn.

Men selv om Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er omkostningseffektivt både at vaccinere børn og give ældre bedre vacciner, så er det kun vaccinationen af børnene, som er blevet en del af Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Det skyldes ifølge Ole F. Olesen, der er vaccineforsker med en ph.d. i molekylær biologi og direktør for European Vaccine Institute, formentlig, at gevinsten ved at vaccinere de to-seks-årige er langt større, end den er ved at give ældre de bedre vacciner.

»Den meget store (forventede) positive effekt af vaccination af to-seks-årige skyldes i høj grad, at langt færre generelt i befolkningen bliver smittet – fordi de to-seks-årige normalt er superspredere,« siger han.

Ole F. Olesen forklarer, at Sundhedsstyrelsen også kan have en forventning om, at det vil udvande gevinsten ved at købe de særlig gode vacciner til ældre, fordi de vil blive smittet mindre med influenza, hvis børnene ikke bliver syge.

Ifølge Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Pædiatrisk selskab må børnene dog ikke blive et middel for at reducere sygdomsbyrden i samfundet.

»Det er DSAMs holdning, at et barn ikke skal vaccineres, med de gener og risici det medfører, alene for at andre personer kan få en gevinst,« fremgår det af et høringssvar.

I samme høringssvar er selskabet også kritisk over for, om vaccinen har været afprøvet på tilstrækkelig mange børn.

Ole F. Olesen stiller sig tvivlende over for, at der er nok forældre, som vil takke ja til, at deres børn skal vaccineres, hvis Sundhedsstyrelsens beregninger skal holde stik.

»Man antager, at 75 procent af de to-seks-årige bliver vaccineret. Det virker meget optimistisk,« siger Ole F. Olesen, der har gennemgået Sundhedsstyrelsens rapport for B.T.

I sidste influenzasæson anbefalede Sundhedsstyrelsen også vaccination af børn i alderen to-seks år, og styrelsen oplyser i et skriftligt svar, at 29,3 procent af børnene tog imod mindst en vaccine.

Styrelsen oplyser også, at det fortsat er målet, at 75 procent af børnene skal vaccineres i dette års sæson.

B.T. har bedt Sundhedsstyrelsen om et interview, men styrelsen har i stedet sendt et skriftligt svar.

Her fremgår det, at Styrelsen ikke mener, de på daværende tidspunkt gik mod anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab.

»Tværtimod bakkede selskabet op om anbefalingen om at tilbyde influenzavaccination til børn mellem to og seks år bl.a. på baggrund af den forventede høje sygelighed i vintersæsonen. Dette blev også omtalt i medierne,« skriver styrelsens presseenhed.

Sundhedsstyrelsen kommer i sit skriftlige svar ikke ind på, hvorfor de går imod anbefalingerne fra Dansk Selskab for Almen Medicin, og da styrelsen ikke stiller op til mundtligt interview, er det ikke muligt for B.T. at spørge ind til det.