Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Med ordene »der iværksættes nu en nødplan for aflivning« aktiverede Mette Frederiksen en 12 siders detaljeret operationsplan om at aflive alle mink.

En operation, som var ulovlig at gennemføre, da statsministeren sagde ordene på pressemødet 4. november 2020.

I dag er operationsplanen med titlen 'BN 284' omgærdet af mystik, og i takt med afhøringerne i Minkkommissionen rejser der sig nye spørgsmål:

  • Hvem fik ideen til at bestille planen hos Rigspolitiet?
  • Drøftede de, at der ikke var hjemmel til at gennemføre den?
  • Hvorfor skrev politiet tidligt på dagen 3. november 2020 i den første udgave af planen, at det var politisk besluttet at aflive alle mink, når beslutningen – ifølge regeringen – først blev truffet senere samme aften?
  • Hvorfor hørte embedsmænd i det mest centrale ministerium, Fødevareministeriet, ikke om planen, før den blev afleveret til brug for Mette Frederiksen og de andre ministre til mødet om aftenen?

Der kom heller ikke svar, da den tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen under sin afhøring torsdag blev spurgt, hvem der foreslog at aflive alle mink: Det kunne han ikke huske.

B.T. har undersøgt de skriftlige kilder og gennemgået afhøringerne for at følge sporet.

Det ender i en sms sendt af en højtplaceret embedsmand, der fredag skal afhøres i kommissionen.

Men vi begynder undersøgelsen et andet sted.

For politiets aflivningsplan, 'BN 284', var ikke den eneste plan, der blev udarbejdet 3. november 2020.

Klokken 14.45 var Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, vært for et møde mellem departementschefer og afdelingschefer.

Formålet var at diskutere tiltag til at bremse coronasmitte i Nordjylland og bekæmpe faren fra en ny minkmutation kaldet cluster 5.

Barbara Bertelsen var dog langtfra tilfreds med resultatet af det møde.

Ud over Statsministeriet deltog fem andre ministerier. Sundhedsministeriet præsenterede en plan med tiltag kaldet 'Nordjyllandspakke' med øget smitteopsporing og lokale restriktioner.

Men det var alt for lempeligt, mente Barbara Bertelsen, der kaldte oplægget provinsielt og sagde, at resten af mødekredsen slet ikke havde forstået, hvor stor en potentiel katastrofe, de stod overfor.

Det skrev afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Tejs Binderup i sit referat fra mødet.

Da Tejs Binderup lørdag 6. november blev afhørt i Minkkommissionen, blev han spurgt, om man på mødet drøftede en aflivning af dyrene uden for smittezonerne, det vil sige en aflivning af alle mink.

»Nej, på intet tidspunkt på det møde drøftede man aflivning uden for zonerne,« sagde han.

Så spurgte Minkkommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen, ind til politiets plan for aflivning, BN 284.

Det er særligt én sætning i planen, som udspørgeren under flere afhøringer har forsøgt at få mere information om.

'På den baggrund er det politisk besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives hurtigst muligt,' står der.

Sætningen vækker undren, fordi den blev skrevet før regeringsmødet 3. november 2020 hvor beslutningen – ifølge regeringens officielle forklaring – blev truffet.

Jakob Lund Poulsen spurgte: Har du noget indtryk af, hvordan den bemærkning kan have fundet vej ind?

»Nej. Jeg har ikke hørt fra Fødevarestyrelsen, at der har været drøftelser i den retning, så det ved jeg ikke,« svarede Tejs Binderup.

Og ifølge Binderup var planen ikke et produkt af de møder, som det øverste embedsværk deltog i 3. november.

»Den delplan er ikke lavet efter departmentchefmøder, hverken fra klokken 13 eller fra klokken 14.45,« forklarede Tejs Binderup under sin afhøring.

Men hvordan er den så opstået?

Det er politiinspektør Uffe Stormly, der har skrevet operationsplan BN 284. Han er stabschef i National Operativ Stab, en krisestab nedsat af Rigspolitiet.

Uffe Stormly er også blevet afhørt i Minkkommissionen.

Her forklarede han, at han skrev sætningen, om at det var 'politisk besluttet at aflive alle mink' på baggrund af information, han fik af sin politidirektør, Lykke Sørensen.

Derefter blev han spurgt, om det ikke er et problem, at man skriver, at der er truffet en beslutning, hvis den endnu ikke er truffet?

»Der er ikke nogen, der har reageret på det,« sagde Uffe Stormly.

Men var beslutningen truffet, når det står der, spurgte udspørgeren videre.

»Det kan jeg ikke udtale mig om,« svarede Uffe Stormly.

Han fortalte dog, at anmodningen til ham om at lave plan BN 284 kom fra enten rigspolitichef Thorkild Fogde eller politidirektør Lykke Sørensen.

Spørgsmålet er derfor, hvem der bestilte planen hos dem?

Thorkild Fogde, øverste chef for det danske politi, modtog 3. november 2020 klokken 8.36 en sms.

Den blev sendt af departementschefen i Justitsministeriet, Johan Legarth.

Her beskrev han sine ønsker til operationsplanen, og derfor er denne sms det tidligste spor, vi for nuværende har om plan 'BN 284'.

Legarth skrev i sms'en, at han tænkte, at minkplanen så således ud:

'Aflivning af Mink: Beslutning om hvorvidt minkavl skal forbydes i DK. Politiet laver en nødplan for aflivning (som i nødvendigt omfang suspenderer dyreværnsregler, miljøbeskyttelsesregler mv.).'

Johan Legarth og Barbara Bertelsen (Statsministeriets  departementschef) sammen, da de i 2016 takkede for modtagelse af Ridderkorset af 1. grad.
Johan Legarth og Barbara Bertelsen (Statsministeriets  departementschef) sammen, da de i 2016 takkede for modtagelse af Ridderkorset af 1. grad. Foto: Bjarne Luthcke
Vis mere

B.T. har spurgt Johan Legarth, om han var i dialog med andre, før han bestilte planen for aflivning hos Rigspolitiet. Det har han ikke ønsket at svare på.

Operationsplanen blev afleveret som bilag 4 til regeringens møde i Koordinationsudvalget, hvor regeringen med Mette Frederiksen for bordenden traf beslutningen om at aflive alle mink.

Planen omtales i det dokument, som er det første, ministrene læser – det såkaldte cover. Her står der på side to:

'Hvis det efter [5] dage konstateres at incitamentsordningen ikke er tilstrækkelig, lægges der for det andet op til, at der kan iværksættes en nødplan for aflivning udarbejdet i regi af NOST.'

Men i stedet for at vente fem dage aktiverede Mette Frederiksen planen på pressemødet allerede dagen efter.

Der står også i coveret:

'Nødplanen vurderes at ville forudsætte fravigelse fra en række gældende regler og retningslinjer på miljø- og dyreområdet. Der henvises til bilag 4.'

B.T. har uden held forsøgt at få Rigspolitiet til at opklare, hvilke 'regler og retningslinjer', som planen var i strid med.

Johan Legarth har ligesom Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen sat sin mobiltelefon til automatisk at slette sms-beskeder.

Derfor er noget af hans korrespondance muligvis forsvundet, medmindre det lykkes for Justitsministeriet og politiets teknikere at genskabe den.

Han skal afhøres fredag klokken 13 i Minkkommissionen.