Vil I ikke nok huske at melde afbud, hvis I ikke kan komme? Så er der nemlig en anden fra ventelisten, der kan få din tid.

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Sammen med opfordringen ses et billede af en glascylinder fyldt med kugler, der hver repræsenterer en aflysning eller udeblivelse fra afdelingen.

»Vi vil gerne have en mere generel opmærksomhed på, at udeblivelser er spild og tab for samfundet. Der har jo været meget fokus på, at vi som læger og sygeplejersker skal være effektive, men vi har brug for borgernes hjælp til at kunne være det. Så vi gør dette i håb om at komme i kontakt med nogle af dem, der udebliver,« siger ledende overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Steffen Kristensen.

Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital er ikke det eneste sted i landet, hvor vi danskere åbenbart ikke kan finde ud af at aflyse vores tid, hvis vi bliver forhindrede. F.eks. viser tal fra Region Syddanmark, at 181.262 patienter udeblev fra deres aftale på hospitalerne i 2018 svarende til 4,7 pct. af patienterne. I Region Nordjylland er det omkring 3,7 pct. af patienterne.

På Lungemedicinsk Afdeling koster det 2000 kr. for en lungefunktionsundersøgelse, så hvis patienten ikke dukker op, er det mange penge i det lange løb. F.eks. skønnede Bispebjerg Hospital i 2015, at udeblivelser alene for deres sygehus kostede 40 mio. kroner.

»Vores udeblivelsesprocenter er desværre nogenlunde konstante. Vi ville gerne have, de gik ned, men det har vi ikke kunnet opnå endnu,« siger Steffen Kristensen.

Er der tale om mistanke om lungekræft, er folk dog bedre til at dukke op (omkring 2 pct. udebliver), end hvis der er tale om en undersøgelse for astma (8 pct. udebliver). Det kan skyldes, at patienterne typisk bliver indkaldt få dage før undersøgelsen, hvor en mindre alvorlig en af slagsen kan ske flere uger i forvejen.

»Det er jo dødærgerligt, for så var der jo en anden, der kunne have fået pladsen. Vi oplever også, at folk ringer en halv time før en undersøgelse, og så kan det være svært at nå at få en anden patient ind,« siger den ledende overlæge.

På Aalborg Universitetshospital opfordrer man i Facebook-opslaget borgerne til, at de tilmelder sig NemSMS – en service, der gør det nemmere at huske aftaler med det offentlige.

Men ordningen har ikke haft helt så stor effekt, som man kunne have ønsket sig. Problemet er nemlig ofte, at sms-beskeden ikke må indeholde personfølsomme oplysninger, og derfor kan beskeden ikke oplyse konkret, hvor undersøgelsen skal foregå, men blot at der er tale om en undersøgelse.

»Det kunne være lækkert, hvis man i stedet fik en mail, og så røg det direkte i ens kalender. Eller det kunne være en sekretær, der to dage før aftalen ringede op og mindede folk om deres aftale. Hvis vi er næsten oppe på 10 pct., der aflyser deres tid, så kan en sekretær næsten finansiere sig selv,« siger Steffen Kristensen.

I Region Midtjylland har man tidligere forsøgt sig med en bøde på 250 kroner for udeblivelser. Det førte dog ikke til et fald. Konklusionen var dengang, at gebyret minimum skulle sættes op til 500 kr. for at have en virkning.