Der er en udadreagerende handicappet borger, der angriber personalet. Derefter ligger syv pædagoger på borgeren i 15 minutter. Det er først, da vedkommende græder, at det stopper.

Sådan lyder en beskrivelse – i grove træk – af en situation på Region Nordjyllands højt specialiserede botilbud Sødisbakke.

Det er en af mange grunde til, at Socialtilsyn Nord havde varslet seks påbud og et skærpet tilsyn på Sødisbakkes to afdelinger Skovbo og Kuben, hvor der bor borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

»Det er en meget voldsom magtanvendelse. Det er bekymrende, at man kommer dertil, hvor man er nødt til at anvende magt i sådan en voldsom grad, som det er tilfældet her,« siger lektor i socialret Eva Naur Jensen fra Aarhus Universitet om den »voldsomme« magtanvendelse.

»Man burde have nogle pædagogiske værktøjer, der gør, at man ikke kommer derud.«

Der var varslet seks påbud og et skærpet tilsyn med Sødisbakkes to afdelinger Skovbo og Kuben. De er nu afblæst.
Der var varslet seks påbud og et skærpet tilsyn med Sødisbakkes to afdelinger Skovbo og Kuben. De er nu afblæst. Foto: Foto: Ricky Sam Winther
Vis mere

Der er ellers masser af kritikpunkter at tage fat i, fremgår det af den aktindsigt, B.T. i Aalborg har modtaget om de seks påbud og det varslede skærpede tilsyn.

Blandt andet manglende relevante kompetencer hos medarbejdere samt dårlig ledelse, og at tilbuddet bruger magt, som er ude af proportioner.

»Det er jo meget problematisk. For alt, hvad vi gør her, skulle gerne hjælpe borgeren. Det skulle gerne give borgeren et bedre udgangspunkt for at begå sig, og der er jo ikke nogen, der vinder på sådan nogle konfliktsituationer. Hverken medarbejderne eller borgeren,« siger Eva Naur Jensen.

Under et af tilsynsbesøgene, der ligger til grund for varslingerne, er der fire medarbejdere på arbejde, hvoraf kun én er fastansat, og én har en relevant grunduddannelse.

Desuden fortæller en medarbejder under et tilsynsbesøg, »at borger har autistiske træk, men at vedkommende ikke mener, borgeren er autist som sådan«, som der står i aktindsigten.

Og det er ikke første gang, den er gal på Sødisbakke.

P4 Nordjylland har tidligere fortalt om ulovlige magtanvendelser, hvor både de handicappede borgere på bostedet og deres pårørende blev låst inde i op mod en time under såkaldte lockdowns.

Desuden blev en kvindelig medarbejder bortvist for vold mod en svært handicappet kvinde uden sprog 18. august sidste år. Medarbejderen blev dømt for volden, men ankede dommen.

Socialtilsyn Nord havde varslet påbuddene, blandt andet fordi borgerne på botilbuddet ikke havde adgang til medarbejdere med relevante kompetencer, på grund af dårlig ledelse, og fordi tilbuddet bruger magt, som er ude af proportioner.
Socialtilsyn Nord havde varslet påbuddene, blandt andet fordi borgerne på botilbuddet ikke havde adgang til medarbejdere med relevante kompetencer, på grund af dårlig ledelse, og fordi tilbuddet bruger magt, som er ude af proportioner. Foto: Foto: Ricky Sam Winther
Vis mere

Kvinden var indlagt på et sygehus på Sjælland, da volden fandt sted. Episoden blev fanget på overvågningskamera.

Og dommen mod medarbejderen er lige blevet skærpet i landsretten fra 40 til 60 dages ubetinget fængsel.

Desuden må medarbejderen »ikke udøve virksomhed, der indebærer plejefunktioner på hospitaler, på plejehjem, i beskyttede boliger eller lignende steder i fem år«, står der i dommen fra landsretten.

Fordi botilbuddet ejes af Region Nordjylland, har regionsrådet tidligere debatteret, om der skulle foretages en uvildig undersøgelse af, hvorvidt den dømte kvinde tidligere havde udsat kvinden for vold.

Det blev stemt ned, men det har fået politiets interesse, der i øjeblikket undersøger sagen, har Nordjyllands Politi bekræftet over for B.T.

Botilbuddet fik desuden i 2019 kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den samme kvinde var ved at dø af en sprængt blindtarm, fordi talrige advarsler om, at der var noget galt, blev overhørt.

Det var kun, fordi kvindens pårørende var alvorligt bekymrede for kvindens tilstand, at der til sidst blev tilkaldt lægehjælp. Da kvinden blev indlagt, var hendes tilstand livstruende.

»Der blev ikke udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen,« som der står i afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

P4 Nordjylland har tidligere fortalt om ulovlige magtanvendelser på botilbuddet, hvor både borgere og medarbejdere blev låst inde i op mod en time under såkaldte lockdowns.
P4 Nordjylland har tidligere fortalt om ulovlige magtanvendelser på botilbuddet, hvor både borgere og medarbejdere blev låst inde i op mod en time under såkaldte lockdowns. Foto: Foto: Ricky Sam Winther
Vis mere

Marianne Heilskov, der er en del af pårørenderådet på Sødisbakke, finder det bekymrende, at stedet kan få lov at sende redegørelse på redegørelse og handlingsplan på handlingsplan for at undgå påbud og skærpede tilsyn.

Hun har selv en datter, der bor på botilbuddet.

»Det virker, som om vores børn ikke har nogen retssikkerhed. Jeg arbejder som miljøkonsulent, og hvis jeg giver et sted et påbud, så har jeg større handlerum til at få et sted til at efterleve et krav, end socialtilsynene tilsyneladende har.«

Også lektor i socialret Eva Naur Jensen undrer sig.

»Umiddelbart virker det svært at forstå, at der ikke udstedes påbud. Men jeg har ikke set, hvad der ligger til grund for, at tilsynene trækker påbuddene tilbage,« siger Eva Naur Jensen og fortsætter:

»Men på et generelt plan kan jeg godt være lidt bekymret for, at man har set eksempler på, at tilsynene trækker påbud eller varsler om skærpet tilsyn tilbage, når de har fået botilbuddenes forsikringer om, at man vil arbejde målrettet på at ændre ting. Fordi der kan så komme til at gå meget lang tid, hvor tilbuddet lover bod og bedring, og hvor socialtilsynene måske ikke følger tilstrækkeligt op på, om det faktisk sker.«

I et skriftligt svar skriver direktør for specialsektoren i Region Nordjylland Dorte Juul Hansen:

»Det er korrekt, at Socialtilsynet tidligere har varslet skærpet tilsyn på Tilbud for Autismespektrumforstyrrelser, og også, at varslingen er frafaldet. Men for os fortsætter arbejdet. Vi arbejder altid målrettet med at udvikle os, og når Socialtilsynet påpeger noget, vi skal arbejde med, forholder vi os fagligt til det. Vi tager det meget alvorligt, og vi handler som altid, så snart vi bliver bekendte med forhold, der skal rettes op på.«

»Sammen med medarbejderne arbejder vi målrettet med udviklingen af tilbuddet, og vi har en handleplan med indsatser inden for blandt andet arbejdsmiljø, pårørende- og brugerinddragelse og faglige tilgange, der er ved at blive implementeret. Derudover er alle vores tilbud underlagt hyppige tilsyn fra forskellige myndigheder, og det er vi blandt andet, så at de borgere, der bor på vores tilbud, kan have en god og tryg hverdag.«

Socialudvalget i Region Nordjylland orienteres om sagen på et møde på tirsdag.