Det kan være forbundet med sundhedsfare at bade i vand med blågrønalger.

Derfor fraråder Ringsted Kommune nu sine borgere mod badning i en af kommunens søer.

Blågrønalgerne er observeret i Haraldsted Langesø ved Traktørstedet i Vrange Skov.

Algerne har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet.

'Undlad derfor at lade børn og dyr lege og indtage vandet herfra, da det kan give gener,' skriver Ringsted Kommune på sin hjemmeside.

Netop opskyl af blågrønalger har i flere tilfælde forårsaget alvorlige forgiftninger hos hunde og andre dyr. Formodentlig fordi de har spist algerne.

Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes.

Det betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af giftige alger, oplyser Ringsted Kommune.

I Haraldsted Langesø holder Ringsted Kommune flere gange ugentligt øje med, om der er masseopblomstringer af alger.

På informationstavlen ved søen skiltes der med 'badning frarådes'.