Hvis man arbejder i Søværnet og har sejlende tjeneste, skal man vaccineres mod corona.

Ellers 'så må du finde et andet job'. Sådan lyder det i en mail sendt ud til ansatte i 3. eskadre i Søværnet, der gør sejlende tjeneste i farvandene omkring Danmark.

»Essensen af SVK-retningslinjer er, at såfremt du vil gøre sejlende tjeneste, skal du vaccineres. Vil du ikke vaccineres og har sejlende tjeneste, så må du finde et andet job,« lyder det i mailen, der er udsendt af kommandørkaptajn Kim Juhl, der er sendt 17. december.

Men Søværnet kan ikke stille krav om, at de ansatte skal være vaccineret mod corona.

Det siger formand i HOD, officerernes fagforening, Niels Tønning.

»3. eskadre er for hurtigt ude, der er ikke for nærværende et vaccinekrav i Forsvaret.«

Niels Tønning mener ikke, at mailen er særlig smart skrevet, og pointerer, at det ikke er søværnets kommando, der tager stilling til, om man skal fyres eller ej i Forsvaret.

Men han fortæller også, at der i Forsvaret kan være krav om, at man har bestemte vacciner for at være det, man kalder udsendelsesparat, men at coronavaccinen ikke aktuelt er en del af den pakke.

TIP OS! Har du kendskab til sagen, hører B.T. gerne fra dig. Skriv en mail til andw@bt.dk

Det vil dog ikke automatisk resultere i en fyring, hvis man ikke ønsker eller kan få en af de vacciner, der kan være krævet i forbindelse med udsendelse.

»I den situation vil man først forsøge at omplacere den pågældende medarbejder, men kan det ikke lade sig gøre, vil det kunne have ansættelsesretlige konsekvenser,« siger Niels Tønning.

»Men man kan ikke direkte sige, at hvis du ikke lader dig vaccinere, så er du fyret.«

B.T. har bedt Centralforeningen for Stampersonale (CS), der er den største fagforening i Forsvaret med 9.000 medlemmer, om en kommentar til, at nogle af deres medlemmer trues med uretmæssig fyring på mail.

Fregatten Peter Willemoes der er et af Søværnets skibe. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2014)
Fregatten Peter Willemoes der er et af Søværnets skibe. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2014) Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

CS ønsker dog ikke at kommentere på sagen.

Søren Ole Nielsen, partner i DAHL Advokatpartnerselskab, der blandt andet specialiserer sig ansættelsesret, fortæller, at der på nuværende tidspunkt ikke er vedtaget en lov, der afgør, om en arbejdsgiver kan pålægge sine ansatte at lade sig vaccinere mod corona.

»Det er endnu ikke fastsat i retspraksis,« fortæller Søren Ole Nielsen.

Han forklarer, at man inden for arbejdsretten vil gå ind og se på ledelsesretten, det vil sige arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet, og det skal holdes op mod den indgriben, det vil være for den ansatte at blive vaccineret.

»Hvis man skal give et pålæg om vaccination, så skal det afgøres på baggrund af ledelsesretten. Arbejdstilsynet har fastslået, at vaccination er et betydeligt indgreb i den personlige frihed, og der skal derfor være tungtvejende grunde bag – der er altid behov for en konkret vurdering,« siger Søren Ole Nielsen.

Han fortæller også, at en arbejdsgiver under den nuværende lovgivning ikke kan kræve at se dokumentation for, at en ansat er vaccineret. Til gengæld må arbejdsgiveren gerne kræve at se coronapas.

B.T. har siden fredag forsøgt at få et interview med Forsvaret.

Det har de ikke ønsket, men har i stedet sendt nedenstående skriftlige kommentar til sagen.

»Forsvaret undersøger i øjeblikket de udgivne retningslinjer. Ved en række operative kapaciteter og ved udsendelse til internationale operationer er der særlige krav til personellet, herunder til forskellige vacciner. P.t. undersøges grundlaget for vaccination mod covid-19 i den sammenhæng.«

Det har dermed ikke været muligt at spørge Forsvaret, hvorfor Søværnets ansatte trues med opsigelse, hvis de ikke lader sig vaccinere, når coronavaccinen endnu ikke er en del af de vacciner, Forsvaret stiller krav om.

Ligesom Forsvaret heller ikke svarer på, hvorfor medarbejdere i 3. eskadre, der sejler i nationalt farvand, ikke kan anvende coronatest til at fremvise gyldigt coronapas.